Xem thông tin chi tiết kết quả thi Toeic 24-12-2011 tại đây

Đề nghị các sinh viên đến văn phòng khoa Đào tạo quốc tế để lấy kết quả thi Toeic

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Khoa đào tạo quốc tế

---------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn - 2012)

Khoa Đào tạo quốc tế thông báo tới toàn thể các lớp sinh viên hệ đào tạo quốc tế thuộc Khoa kế hoạch nghỉ Tết nguyên đán Nhâm Thìn - 2012 của trường Đại học Thương Mại như sau:

1. Thời gian nghỉ Tết của sinh viên: từ 16/01/2012 (23 tháng chạp năm Tân Mão) đến hết ngày 29/01/2012 (tức mồng 7 tháng giêng năm Nhâm Thìn)

2. Yêu cầu sinh...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Khoa đào tạo quốc tế

---------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2011

THÔNG BÁO

(V/v: Kế hoạch thi chuyển giai đoạn cho sinh viên CNTH năm thứ 2 và LKP4)

 

Theo tinh thần chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, để thực hiện tốt kế hoạch năm học 2011-2012 với trọng tâm là công tác tổ chức thi chuyển giai đoạn và du học Pháp, khoa Đào tạo quốc tế xin trân trọng tới toàn thể phụ huynh và sinh viên các lớp CNTH năm thứ hai và Liên kết Pháp 4 (LKP4) như sau:

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

(Vv tổ chức thi TOEIC cho sinh viên CNTH năm thứ 2 (các lớp đào tạo bằng Tiếng Anh))

Nhằm giúp sinh viên các lớp CNTH5-TNA và CNTH4-MARKETING hoàn thành chứng chỉ TOEIC đúng thời hạn 30/3/2012, Khoa Đào tạo quốc tế liên hệ với IIG Việt Nam tổ chức thi TOEIC cho sinh viên các lớp CNTH5-TNA và CNTH4-MARKETING như sau:

Thời gian thi dự kiến:

Đợt 1: 24/12/2011

Đợt 2: 29/2/2012

Quy trình tổ chức:

GIẤY MỜI HỌP

Trân trọng kính mời quý phụ huynh và sinh viên các lớp CNTH năm thứ nhất đến dự buổi họp phụ huynh với nhà trường:

- Thời gian: Thứ 7, ngày 15/10/2011

- Địa điểm:

TT

Lớp

Thời gian

Phòng

1

CNTH8-DAF và 8-DAA

8h00-9h30

G101

2

CNTH5-MAR và 6-TNA

8h00-9h30

G102

3

LKP5; LKTQ5

8h00-9h30

G204

Kính mong quý phụ huynh và sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Xin trân trọng cám ơn!

GIẤY MỜI HỌP

Trân trọng kính mời quý phụ huynh và sinh viên các lớp CNTH năm thứ hai và
ba đến dự buổi họp phụ huynh với nhà trường:
Thời gian: ngày 08/10/2011

THÔNG BÁO

( V/v: Tổ chức học lại cho sinh viên CNTH và LK năm thứ 2)

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2011-2012, để đảm bảo hoàn thành hồ sơ xét thi chuyển giai đoạn của sinh viên các lớp CNTH và LK năm thứ 2, Khoa Đào tạo quốc tế thông báo cho toàn thể sinh viên CNTH và LK năm thứ 2 như sau:

Thủ tục đăng ký

1. Sinh viên làm đơn đăng ký học lại (theo mẫu), có ý kiến của gia đình nộp tại VPK Đào tạo quốc tế (01 sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 05 tín chỉ trong 1 học kỳ).