Tra cứu kết quả tuyển sinh đào tạo quốc tế năm 2021 - 2022


Kết quả tra cứu

# SBD HỌ VÀ TÊN KẾT QUẢ TRÚNG TUYẾN THÔNG TIN

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội