Download tại đây

THÔNG BÁO

(V/v: Nộp bản photo công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông)

Để hoàn tất hồ sơ sinh viên, Viện Đào tạo quốc tế, trường Đại học Thương mại thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 19 hệ liên kết quốc tế như sau:
- Khẩn trương nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (bản photo có công chứng) về văn phòng Viện Đào tạo quốc tế, trường Đại học Thương mại.
- Địa điểm nộp: phòng 108 nhà T (cô Tú Anh)
- Thời hạn nộp : Từ ngày 20/2/2023 tới ngày 20/3/2023.
Lưu ý: Những sinh viên không nộp sẽ không đủ điều kiện về hồ sơ sinh viên


Trân trọng thông báo !

THÔNG BÁO

(V/v: Thu học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023)

Trường Đại học Thương mại thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 các lớp Cử nhân quốc tế khóa 19 năm thứ nhất thuộc Viện Đào tạo quốc tế quản lý như sau:

Tỷ giá đồng EURO của ngân hàng ngoại thương (ngày17/02/2023)1 EUR = 26.008VNĐ

THÔNG BÁO

(V/v: Thu học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023)

Trường Đại học Thương mại thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2022-2023 các lớp Cử nhân quốc tế khóa 18 năm thứ hai thuộc Viện Đào tạo quốc tế quản lý như sau:

Tỷ giá đồng EURO của ngân hàng ngoại thương (ngày17/02/2023)1 EUR = 26.008VNĐ

Download tại đây

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch xét miễn học và miễn học phí các học phần ngoại ngữ học kỳ 2 năm học 2022-2023 đối với sinh viên Cử nhân liên kết quốc tếnhư sau:

Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên hệ cử nhân liên kết quốc tế hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu đại học, Viện Đào tạo quốc tế tiến hành tổ chức học
ghép các học phần thuộc học kỳ 2 năm học 2022-2023. Kế hoạch cụ thể như sau:
- Thời gian thông báo thời khóa biểu kỳ 2 năm học 2022-2023: thời khóa biểu (TKB) học kỳ 2 các khóa 18, 19 được thông báo trên website chính thức của Viện
Đào tạo quốc tế (Download tại đây).
- Thời gian nhận đơn đăng ký học ghép: Từ ngày 16/11 – 25/11/2022
- Thông báo danh sách sinh viên đăng ký học ghép: 10h ngày 29/11/2022
-