Download tại đây

Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023 theo dạng học bổng Chính phủ của Đại sứ quán Trung Quốc như sau:

Chi tiết Thông báo XEM TẠI ĐÂY
 
1. Thông tin chung về chương trình
- Số lượng: 69 học bổng trình độ đại học, và sau đại học (trong đó có 10 suất học bổng dành cho sinh viên chuyên ngành Hán ngữ). Các ngành học quy định tại danh sách các ngành học và cơ sở đào tạo Trung Quốc được phép tiếp nhận học sinh nước ngoài (kèm theo thông báo này);
- Thời gian đào tạo từ 02 đến 05 năm tùy bậc học;
- Chế độ học bổng: Chính phủ Trung Quốc miễn học phí cho quá trình học tập...

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức học ghép/ học lại các học phần thuộc CTĐT 2 năm đầu các CT LKĐTQT

Học kỳ 2 năm học 2023-2024

 

Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên hệ cử nhânquốc tế hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu đại học, Viện Đào tạo quốc tế thông báo kế hoạch tổ chức học ghép/ học lại như sau:

I. Nội dung:
Với các học phần tổ chức giảng dạy trong Học kỳ 2 năm học 2023-2024: 

THÔNG BÁO

V/v sinh viên chưa đóng học phí HK1 2023 - 2024

 

Đã quá thời hạn đóng học phí học kì 1 năm học 2023 - 2024 và sinh viên đã có lịch thi hết học phần cuối kì, tuy nhiên đến nay vẫn còn một số sinh viên khóa 19 hệ liên kết quốc tế chưa đóng học phí học kì 1 năm học 2023 - 2024 (danh sách kèm theo).

Viện Đào tạo quốc tế - trường Đại học Thương mại thông báo:

Tất cả những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo phải đóng học phí muộn nhất...

THÔNG BÁO

(V/v:  Miễn học và miễn học phí các học phần ngoại ngữ đối với sinh viên CNQT)

 

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-ĐHTM ngày 01/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về Quy định miễn học, miễn học phí các học phần ngoại ngữ trong CTĐT hai năm đầu hệ LKQT trình độ đại học; căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-ĐHTM ngày 13/10/2022 về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều về quy định về miễn học và không thu học phí các học phần ngoại ngữ...

QUYẾT ĐỊNH

Sửa đổi, bổ sung quy định về miễn học và không thu học phí các học phần ngoại ngữtrong chương trình đào tạo 2 năm đầu hệ liên kết quốc tế trình độ đại học

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

 

Căn cứ Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc “Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam”;

THÔNG BÁO

 

Về việc sinh viên nộp giấy tờ làm thẻ sinh viên Cử nhân quốc tế khóa 20

 

Viện Đào tạo quốc tế đã thông báo tới sinh viên khóa 20 hệ liên kết quốc tế về việc làm thẻ sinh viên tích hợp thẻ ngân hàng BIDV cho sinh viên và yêu cầu sinh viên nộp các giấy tờ liên quan để làm hồ sơ mở thẻ. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số sinh viên chưa nộp giấy tờ hoặc nộp thiếu giấy tờ làm thẻ sinh viên tích...