Kế hoạch thi chuyển giai đoạn lần 2 chuyên ngành Quản trị dự án và nhân sự (Tiếng Anh)

Theo kết quả phỏng vấn thi chuyển giai đoạn cho sinh viên các lớp CNTH QTDA&QTNS năm thứ 2, đào tạo bằng tiếng Anh (Lớp CNTH9-DAA) có 24/31 sinh viên đạt yêu cầu phỏng vấn.

Trước tình hình số lượng sinh viên đủ điều kiện đăng ký thi phỏng vấn chuyển giai đoạn và đạt yêu cầu phỏng vấn của trường đối tác, theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, khoa Đào tạo quốc tế đã đàm phán với trường Đại học Toulon cho phép phỏng vấn bổ sung vào lớp CNTH9-DAA, cụ thể như sau:

- Đối tượng: sinh viên các lớp CNTH6-MAR và LKA6 chưa đăng ký phỏng vấn vào lớp CNTH9-DAA đợt 1 (ngày 22/5/2014)

- Thời gian: ngày 12/7/2014 (dự kiến)

- Địa điểm: C2

- Hình thức phỏng vấn: cá nhân (10-15 phút/ứng viên)

Vậy Khoa Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo tới toàn thể phụ huynh và sinh viên  khẩn trương đăng ký và nộp đơn thi chuyển giai đoạn bổ sung vào lớp CNTH9-DAA (theo mẫu) (Download tại đây) muộn nhất vào 11h ngày 07/7/2013 tại Văn phòng Khoa ĐTQT.

Mọi thông tin liên quan đến hồ sơ, sinh viên liên hệ cô Tạ Thị Ngọc Bích (giáo viên chủ nhiệm lớp CNTH9-DAA).

 

Xin trân trọng thông báo!