Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm học chuyển tiếp tại các trường đại học đối tác CH Pháp, trường ĐH Thương Mại thông báo tới những sinh viên có nguyện vọng đi du học Pháp năm học 2012 - 2013 như sau:

1. Đối tượng sinh viên

 • Bậc cử nhân : sinh viên K47 QA, K46 QA, Liên kết Pháp 5;
 • Bậc thạc sĩ : sinh viên K45 QA, CNTH7 - DAF, CNTH5 - TNF, CNTH4 - XNK.

2. Các trường đại học tiếp nhận

 • Trường ĐH Valenciennes, trường ĐH Aix-Marseille III, trường ĐH Grenoble II, trường ĐH Littoral d’Opal

3. Điều kiện du học Pháp

 • Đạt kết quả thi TCF từ 400 điểm trở lên đối với bậc cử nhân;
 • Đạt kết quả thi TCF từ 500 điểm trở lên đối với bậc thạc sĩ
 • Đạt điểm TBC các học kỳ đã học tại Đại học Thương Mại từ 6,5/10 trở lên.

4. Đăng ký và dự thi TCF

Khoa Đào tạo quốc tế - Đại học Thương mại trân trọng kính mời phụ huynh và sinh viên các lớp CNTH và liên kết quốc tế năm thứ nhất đến dự buổi họp phụ huynh đầu khoá

1. Thời gian: Ngày 14/10/2012

2. Thành phần tham dự:

-    Văn phòng khoa Đào tạo quốc tế, trưởng (phó) bộ môn tiếng Pháp; Trưởng (phó) bộ môn Dịch tiếng Anh; Giám đốc (phó giám đốc) Trung tâm Ngoại ngữ quốc tế

-    Phụ huynh và sinh viên các lớp được mời họp.

3.  Nội dung:

Tên lớp

Thời gian &

địa điểm

Nội dung

Danh sách phân nhóm ngoại ngữ các lớp CNTH năm thứ nhất năm học 2012-2013:

 1. Lớp CNTH7-TNA (Chuyên ngành Tài chính ngân hàng bảo hiểm tiếng Anh) (Download tại đây)
 2. Lớp CNTH7-TNF (Chuyên ngành Tài chính ngân hàng bảo hiểm tiếng Pháp) (Download tại đây)
 3. Lớp CNTH6-MAR (Chuyên ngành Quản trị Marketing và bán) (Download tại đây)
 4. Lớp CNTH9-DAA (Chuyên ngành Quản trị dự án và nhân sự tiếng Anh) (Download tại đây)
 5. Lớp CNTH9-DAF (Chuyên ngành Quản trị dự án và nhân sự tiếng Pháp) (Download tại đây)
Tải về tại đây

THÔNG BÁO

(Tổ chức buổi hướng dẫn phỏng vấn tuyển sinh Thạc sĩ Tài chính - Kiểm soát 2012-2013)

Kính gửi: Các ứng viên đăng ký xét tuyển chương trình Thạc sĩ Tài chính Kiểm soát:

Master 1 – Tài chính Kiểm soát (đào tạo bằng Tiếng Pháp)

Master 2 – Tài chính Kiểm soát (đào tạo bằng Tiếng Pháp)

Master 2 – Tài chính Kiểm soát (đào tạo bằng Tiếng Anh)

Nhằm tạo điều kiện cho các ứng viên trong quá trình phỏng vấn xét tuyển, Khoa Đào tạo quốc tế tổ chức buổi gặp mặt và hướng dẫn chuẩn bị phỏng vấn xét tuyển đợt 2 vào các lớp thuộc chương trình Thạc sĩ Tài chính - Kiểm soát.

Danh sách phỏng vấn - download tại đây
Yêu cầu:
+ Mỗi nhóm bốc thăm chủ đề, chuẩn bị trong thời gian 30’, mỗi thành viên sẽ trình bày phần nội dung được phân công và trả lời câu hỏi của Hội đồng.
+ Ứng viên họp nhóm trước khi thi để phân công phần nội dung phải trình bày.
+ ứng viên mang theo CV và TOEIC bản gốc.
+ Đến trước thời gian phỏng vấn ít nhất 60 phút để chuẩn bị
Đề nghị sinh viên đọc kỹ thông báo, theo dõi sát thời gian của mình và chuẩn bị thật tốt

Kế hoạch thi chuyển giai đoạn lên năm thứ 3,

chuyên ngành Quản trị dự án & Quản trị nhân sự

Ngày 4 tháng 7 năm 2012, khoa Đào tạo quốc tế nhận được thư của giáo sư Eric BOUTIN (Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nam Toulon Var) đề nghị trường Đại học Thương Mại tổ chức kỳ thi chuyển giai đoạn lên năm thứ 3, chuyên ngành Quản trị dự án và Quản trị nhân sự (đào tạo bằng tiếng Anh) với những nội dung sau:

1. Đối tượng ứng viên (danh sách tạm thời và thời gian bảo vệ-Download tại đây)

+ Đối với những ứng viên đã đạt kết quả TOEIC 435 trở lên, nếu đạt kết quả tốt trong kỳ thi chuyển giai đoạn thì sẽ được công nhận ngay là sinh viên năm thứ 3 của chuyên ngành Quản trị dự án và Quản trị nhân sự (đào tạo bằng tiếng Anh);