Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

(Vv tổ chức thi TOEIC cho sinh viên CNTH năm thứ 2 (các lớp đào tạo bằng Tiếng Anh))

Nhằm giúp sinh viên các lớp CNTH5-TNA và CNTH4-MARKETING hoàn thành chứng chỉ TOEIC đúng thời hạn 30/3/2012, Khoa Đào tạo quốc tế liên hệ với IIG Việt Nam tổ chức thi TOEIC cho sinh viên các lớp CNTH5-TNA và CNTH4-MARKETING như sau:

Thời gian thi dự kiến:

Đợt 1: 24/12/2011

Đợt 2: 29/2/2012

Quy trình tổ chức:

GIẤY MỜI HỌP

Trân trọng kính mời quý phụ huynh và sinh viên các lớp CNTH năm thứ nhất đến dự buổi họp phụ huynh với nhà trường:

- Thời gian: Thứ 7, ngày 15/10/2011

- Địa điểm:

TT

Lớp

Thời gian

Phòng

1

CNTH8-DAF và 8-DAA

8h00-9h30

G101

2

CNTH5-MAR và 6-TNA

8h00-9h30

G102

3

LKP5; LKTQ5

8h00-9h30

G204

Kính mong quý phụ huynh và sinh viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.

Xin trân trọng cám ơn!

GIẤY MỜI HỌP

Trân trọng kính mời quý phụ huynh và sinh viên các lớp CNTH năm thứ hai và
ba đến dự buổi họp phụ huynh với nhà trường:
Thời gian: ngày 08/10/2011

THÔNG BÁO

( V/v: Tổ chức học lại cho sinh viên CNTH và LK năm thứ 2)

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2011-2012, để đảm bảo hoàn thành hồ sơ xét thi chuyển giai đoạn của sinh viên các lớp CNTH và LK năm thứ 2, Khoa Đào tạo quốc tế thông báo cho toàn thể sinh viên CNTH và LK năm thứ 2 như sau:

Thủ tục đăng ký

1. Sinh viên làm đơn đăng ký học lại (theo mẫu), có ý kiến của gia đình nộp tại VPK Đào tạo quốc tế (01 sinh viên chỉ được đăng ký tối đa 05 tín chỉ trong 1 học kỳ).

A. Danh sách sinh viên phải thi lại, làm lại báo cáo thực tập + bảo vệ và được xét tốt nghiệp đợt 2 (ngày 6/9/2011).
  1. Nguyễn Quang Dương (đã thi lại, chưa nộp báo cáo thực tập
  2. Hoàng Lê Cường (đã thi lại, đã nộp báo cáo thực tập)
  3. Vũ Duy Thành (đã thi lại, đã nộp báo cáo thực tập)
  4. Vũ Anh Tuấn (đã thi lại, đã nộp báo cáo thực tập)
  5. Nguyễn Thanh Tùng (đã thi lại, đã nộp báo cáo thực tập)
B. Danh sách sinh viên phải làm lại báo cáo thực tập + bảo vệ và được xét tốt nghiệp đợt 2 (ngày 6/9/2011)

A. Lớp CNTH3-TNA
+ Sinh viên lưu ban bao gồm:
1. Phạm Thanh Huyền : Học lại UE1 (Học phần 1) và UE4 (Học phần 4)
- Những môn học lại trong UE1 : ECUE 1.1 : Môi trường kinh tế và tài chính; ECUE 1.4 : Quản trị dự án; ECUE 1.5 : Chiến lược.
- Những môn học lại trong UE4 : ECUE 4.3 : thực tập.
2. Lưu Anh Tuấn : Học lại UE1 (Học phần 1) và UE4 (Học phần 4).
- Những môn học lại trong UE1 : ECUE 1.1 : Môi trường kinh tế và tài chính; ECUE 1.4 : Quản trị dự án; ECUE 1.5 : Chiến lược; ECUE 1.6 : toán tài chính.

Trường đại học Jean Moulin Lyon 3 và khoa Đào tạo quốc tế thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt 1 đối với lớp CNTH2 - MAR như sau:
1. 5 sinh viên phải thi lại và được xét tốt nghiệp đợt 2 vào đầu tháng 9/2011:
+ Nguyễn Quang Dương
+ Hoàng Lê Cường
+ Vũ Duy Thành
+ Vũ Anh Tuấn
+ Nguyễn Thanh Tùng
2. 7 sinh viên phải làm lại Báo cáo thực tập cá nhân và được xét tốt nghiệp đợt 2 vào đầu tháng 9/2011:
+ An Thanh Hải
+ Đào Ngọc Quý
+ Nguyễn Kim Long
+ Nguyễn Thị Hương
+ Nguyễn Thu Vân
+ Phó Đức Trung
+ Mai Hà Thanh
3. 21 sinh viên được công nhận tốt nghiệp: Bao gồm những sinh viên không có tên trong mục 1 và 2.