Kế hoạch thi chuyển giai đoạn lần 2 vào lớp CNTH6-MAR và CNTH7-NTA

Căn cứ kết quả chứng chỉ ngoại ngữ TOEIC (435 điểm trở lên) hoặc tương đương - điều kiện cần để tham gia kỳ thi chuyển giai đoạn lên năm thứ 3, căn cứ  kết quả thi chuyển giai đoạn lên năm thứ 3 của các lớp: CNTH7 - TNA; CNTH9 - DAA (kết quả thi chuyển giai đoạn đã được công bố); để chuẩn bị tốt cho kỳ thi chuyển giai đoạn (lần 2) lên năm thứ 3, lớp CNTH6 - MAR (chuyên ngành Quản trị Marketing bán đào tạo bằng tiếng Anh) và lớp CNTH7 - NTA (chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính đào tạo bằng tiếng Anh), khoa Đào tạo quốc tế thông báo tới sinh viên và phụ huynh sinh viên những nội dung như sau:

I. Đối với lớp CNTH6 - MAR ( chuyên ngành Quản trị Marketing bán đào tạo bằng tiếng Anh)

  1. Đối tượng sinh viên

+ Sinh viên không đủ kết quả TOEIC 435 điểm hoặc tương đương của các lớp: CNTH7 - TNA; CNTH9 - DAA ; LKA6.

+ Sinh viên không được tuyển lên năm thứ 3 của lớp CNTH7 - TNA và CNTH9 - DAA. Đối tượng sinh viên này sẽ đăng ký thi chuyển giai đoạn lần 2 (lần cuối cùng).

  1. Thời hạn nộp đơn và hồ sơ đăng ký (Theo mẫu): ngày 30/05/2014
  2. Thời gian phỏng vấn: ngày 09 và 10/06/2014

 

I. Lớp CNTH7 - NTA (chuyên ngành Ngân hàng - Tài chính đào tạo bằng tiếng Anh)

1.     Đối tượng sinh viên

+ Sinh viên không đủ kết quả TOEIC 435 điểm hoặc tương đương của các lớp: CNTH7 - TNA; CNTH9 - DAA ; LKA6

+ Sinh viên không được tuyển lên năm thứ 3 của lớp CNTH7 - TNA; CNTH9 - DAA và CNTH6 - MAR. Đối tượng sinh viên này sẽ đăng ký thi chuyển giai đoạn lần 2 (lần cuối cùng).

Lưu ý:đối với sinh viên lớp CNTH6 - MAR, khoa ĐTQT sẽ có thông báo sau khi có kết quả phỏng vấn ngày 09/06/2014.

2.     Thời hạn nộp đơn đăng ký (theo mẫu): ngày 30/05/2014

3.     Thời gian phỏng vấn: ngày 18/08/2014