THÔNG BÁO

(Vv tổ chức học lại tự nguyện đợt 4 năm học 2012 – 2013)

       

 Kính gửi: - Các lớp CNTH năm thứ 3

-                                             -  Các lớp CNTH và LK năm thứ 2

         

        Khoa ĐTQT thông báo về kế hoạch tổ chức học lại tự nguyện trong năm học 2012 – 2013 như sau:

1.      Thời gian học và thi: Đợt 4: từ 22/7/2013 đến cuối tháng 8/2013

Trong đợt 4, Khoa ĐTQT tổ chức học lại tự nguyện và thi cho tất cả các học phần thuộc chương trình học của HK1 và HK2, bao gồm:

THÔNG BÁO

Nộp hồ sơ ghi danh vào năm thứ 3 các lớp CNTH năm học 2012-2013

 

Để triển khai công tác thi chuyển giai đoạn và ghi danh vào năm thứ 3 các lớp CNTH trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo quốc tế, Khoa ĐTQT đề nghị sinh viên các lớp năm thứ 2 CNTH chuẩn bị các giấy tờ sau:

- Phiếu ghi danh theo mẫu của trường đối tác, cụ thể:

+ Đối với các lớp DAA8, DAF8, TNA6:

Phiếu ghi danh Toulon (Download tại đây)

Mẫu phiếu ghi danh Toulon (Download tại đây)

+ Đối với lớp MAR 5:

Phiếu ghi danh Lyon 3 (Download tại đây)

Mẫu phiếu ghi danh Lyon 3 (Download tại đây)     

- 01 Bản dịch công chứng tiếng Pháp Giấy khai sinh

THÔNG BÁO
(Vv tổ chức học lại tự nguyện năm học 2012 – 2013)

 

Kính gửi:  - Các lớp CNTH năm thứ 3
                -  Các lớp CNTH và LK năm thứ 2
Khoa ĐTQT thông báo về kế hoạch tổ chức học lại tự nguyện trong năm học 2012 – 2013
1. Thời gian học và thi: Đợt 3: từ 22/4/2013
Trong đợt 3, Khoa ĐTQT tổ chức học lại tự nguyện và thi cho các học phần dưới đây:

- Với các lớp CNTH năm thứ 3 (khoá học: 2010 – 2013): Tất cả các học phần thuộc chương trình học của HK3, HK4 (năm học 2011-2012);
- Với các lớp CNTH, LK năm thứ 2 (khoá học: 2011 – 2014): Tất cả các học phần thuộc chương trình học của HK3 (năm học 2012-2013).

Kế hoạch thi chuyển giai đoạn cho sinh viên CNTH năm thứ 2 và LKP5

 

Theo kế hoạch thi chuyển giai đoạn lên năm thứ 3 đã được khoa Đào tạo quốc tế thông báo ngày 21/8/2012, hạn nộp chứng chỉ ngoại ngữ (TCF 330 điểm trở lên hoặc TOIEC 435 điểm trở lên) của các lớp CNTH và lớp LKP5 năm thứ hai là ngày 30/3/2013. Tuy nhiên, sau thời hạn trên, khoa Đào tạo quốc tế nhận thấy tỷ lệ sinh viên đạt điểm theo yêu cầu của trường đối tác rất thấp

 

Theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu Nhà trường, khoa Đào tạo quốc tế đã đàm phán xin gia hạn nộp chứng chỉ ngoại ngữ với các trường đại học đối tác vào hạn cuối ngày 15/6/2013. Đề nghị sinh...

 Hà Nội, ngày 4  tháng 3 năm 2013

 

 

 THÔNG BÁO

 

(V/v: tuyển sinh du học Anh năm 2013)

 

         Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm học chuyển tiếp tại trường đại học đối tác Winchester - Vương quốc Anh, trường Đại học Thương Mại thông báo tới sinh viên kế hoạch du học năm 2013 như sau:

1. Đối tượng tuyển chọn

  • Học thạc sỹ: sinh viên CNTH5 - TNA, CNTH4 - MAR, CNTH7 - DAA và các đối tượng sinh viên năm cuối các chuyên ngành bậc đại học có nguyện vọng.
  • Học tiếng Anh: Đối với sinh viên muốn sang nước ngoài học các khóa luyện thi IELTS hoặc TOEFL để đạt chuẩn trước khi đủ điểm học Thạc sỹ

2. Các trường đại học tiếp nhận

Trường Đại học Winchester - Vương quốc Anh

3. Điều kiện du học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

KHOA ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2013

 

THÔNG BÁO

(V/v: Tuyển sinh du học Trung Quốc năm 2013)

 

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm học chuyển tiếp tại các trường đại học đối tác Trung Quốc, trường Đại học Thương mại thông báo tới sinh viên lớp Liên kết Trung Quốc khóa 5 kế hoạch...

Trường Đại học Thương Mại

Khoa Đào tạo Quốc tế

-------------------------

Trân trọng kính mời

Tập thể lớp M2 – Tcks T.P k4

Tập thể lớp M2 – Tcks T.A k4

Tập thể lớp CNTH 3 – MARKETING