Theo kế hoạch thi chuyển giai đoạn lên năm thứ 3 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, khoa Đào tạo quốc tế đề nghị sinh viên các lớp  CNTH và LK năm thứ hai khẩn trương ôn luyện thi, đăng ký thi và phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ tương đương TCF 330 (đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp), TOEIC 435 (đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) muộn nhất vào ngày 04/05/2015 (trong giờ hành chính).

Thực hiện kế hoạch tuyển sinh hàng năm học chuyển tiếp tại các trường đại học đối tác CH Pháp, trường Đại học Thương Mại thông báo tới những sinh viên có nguyện vọng đi du học Pháp năm học 2014 - 2015 như sau:

1. Đối tượng sinh viên

  • Bậc cử nhân : sinh viên K49 QA, Liên kết Pháp 7, Liên kết Pháp 8;
  • Bậc thạc sĩ : sinh viên K47 QA, CNTH9 - DAF, CNTH7 - TNF.

2. Các trường đại học tiếp nhận

Trường ĐH Valenciennes, trường ĐH Grenoble II.

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức học lại đợt 2 năm học 2014 - 2015)

 

Khoa Đào tạo quốc tế thông báo về kế hoạch tổ chức học lại đợt 2  và thi cho các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu trong năm học 2014 - 2015 như sau:

    Kính gửi:  Sinh viên các lớp CNTH, DA, LK đã được xét tốt nghiệp nhưng còn nợ các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu (khóa học 2011 – 2014)
     Khoa ĐTQT thông báo về kế hoạch tổ chức học lại đợt 1 trong năm học 2014 - 2015 như sau (chỉ áp dụng cho đối tượng sinh viên nêu trên)
Thời gian học và thi: từ 8/9 đến 10/10/2014

Khoa ĐTQT tổ chức học lại và thi cho các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu. 

Download tại đây

Kính gửi:  Các sinh viên năm thứ 2 các lớp CNTH, DA, LK (khóa học 2011 – 2014)

Khoa ĐTQT thông báo về kế hoạch tổ chức học lại học kỳ 2 trong năm học 2013 – 2014 cho các sinh viên năm thứ 2 như sau (chỉ áp dụng cho đối tượng sinh viên nêu trên)

Thời gian học và thi: từ 21/7 đến 15/8/2014

Khoa ĐTQT tổ chức học lại tự nguyện và thi cho các học phần thuộc chương trình đào tạo học kỳ 4 năm thứ 2 áp dụng cho khóa 2012 – 2015.