Căn cứ luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn luật;

Căn cứ công văn số 451/BHXH-Q ngày 09/6/2016 về việc hướng dẫn thu tiền BHYT học sinh, sinh viên từ ngày 01/06/2016 và thông báo của trường Đại học Thương mại;

Khoa Đào tạo quốc tế thông báo về kế hoạch thu nộp tiền bảo hiểm y tế sinh viên như sau:

- Thời gian nộp tiền: 07/12/2016 – 13/12/2016

Khoa Đào tạo quốc tế thông báo về kế hoạch tổ chức học lại đợt 1 cho các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu trong năm học 2016 - 2017 như sau:

Đối tượng: Sinh viên các lớp CNTH, LK niên khóa 2013 – 2016, 2014-2017.

Thời gian học và thi: dự kiến từ 10/10/2016 đến 12/12/2016

Các mốc thời gian lưu ý:

Ngày 27/09/2016: Khoa ĐTQT thông báo tới sinh viên kế hoạch tổ chức học lại, đơn đăng ký học lại.

Ngày 28/9 - 7/10/2016: sinh viên nộp đơn đăng ký học lại (Download tại đây) và học phí học lại (25EUR/TC) tại Văn phòng Khoa ĐTQT - phòng D106; tỷ giá thu theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng ngoại thương Vietcombank ngày...

Theo kế hoạch thi chuyển giai đoạn lên năm thứ 3 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, khoa Đào tạo quốc tế đề nghị sinh viên năm thứ 2 các lớp Cử nhân thực hành (CNTH) và Liên kết (LK) khẩn trương ôn luyện thi, đăng ký thi và phải nộp cho giáo viên chủ nhiệm chứng chỉ ngoại ngữ tương đương TCF 330 (đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp), TOEIC 435 (đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) muộn nhất vào ngày 26/04/2017 (trong giờ hành chính).

Khoa Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo tới toàn thể phụ huynh và sinh viên năm thứ 2 các lớp CNTH và LK kế hoạch thi chuyển giai đoạn như sau:

Một năm học mới đã bắt đầu. Theo thông lệ hàng năm, Văn phòng Châu Á – Thái Bình Dương của Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) có đưa ra chương trình hỗ trợ học bổng cho những sinh viên đại học thuộc khối Pháp ngữ có hoàn cảnh khó khăn.

Bạn đang là sinh viên chuyên ngành tiếng Pháp Thương mại của Trường Đại học Thương mại? Hãy nộp đơn ngay từ hôm nay để được hưởng học bổng hỗ trợ của AUF (mức từ 150 USD đến 300 USD/năm) theo địa chỉ đường link:

 https://www.auf.org/bureau/bureau-asie-pacifique/appels-offre-regionales/appel-candidatures-allocation-detudes-2016-2017/

Hạn nộp hồ sơ : 15/10/2016.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Đinh Thị Hải Yến, cán bộ dự án AUF, ĐT: 04 38247 382, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Download tại đây

Khoa Đào tạo quốc tế thông báo lịch bảo vệ báo cáo thực tập và phỏng vấn chuyển giai đoạn năm 2016 dành cho đối tượng hệ sinh viên Cử nhân thực hành năm thứ 3 và năm thứ 2 như sau: Download tại đây.