Liste de recrutement TNF7 - Download tại đây

Liste de recrutement TNA7 - Download tại đây

Liste de recrutement TNA7 - file 2 - Download tại đây

Để thực hiện tốt kế hoạch thi chuyển giai đoạn và học tập năm học 2013-2014, Khoa Đào tạo quốc tế thông báo tới toàn thể phụ huynh và sinh viên các lớp CNTH và Liên kết năm thứ hai các kế hoạch học tập và thi cử như sau:

1. Kế hoạch thi chuyển giai đoạn:

Kính gửi:  Các sinh viên năm thứ 2 (khóa học 2012 – 2015)
Khoa ĐTQT thông báo về kế hoạch tổ chức học lại tự nguyện đợt 2 trong năm học 2013 - 2014 như sau (chỉ áp dụng cho các đối tượng sinh viên nêu trên; và mỗi một học phần chỉ tổ chức 01 lần duy nhất trong năm học 2013 – 2014)
1. Thời gian học và thi: từ 26/5 đến 30/6/2014
Khoa ĐTQT tổ chức học lại tự nguyện và thi cho các học phần thuộc chương trình đào tạo học kỳ 1 năm thứ 2 áp dụng cho khóa 2012 – 2015 (TNA7, TNF7, DAA9, DAF9, MAR6, LKA6, LKP6)
2. Quy trình triển khai:

Để triển khai công tác thi chuyển giai đoạn và ghi danh vào năm thứ 3 lớp CNTH chuyên ngành Quản trị Marketing và bán trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa trường Đại học Thương mại và trường Đại học Jean Moulin Lyon 3, Khoa ĐTQT đề nghị sinh viên các lớp năm thứ 2 CNTH chuẩn bị các giấy tờ sau:

  1. Phiếu ghi danh Lyon 3 (theo mẫu)  Mẫu tham khảo
  2. Giấy khai sinh (Bản dịch công chứng tiếng Pháp)
  3. Bằng tốt nghiệp PTTH (Bản dịch công chứng tiếng Pháp)
  4. Học bạ PTTH (Bản dịch công chứng tiếng Pháp)
  5. Chứng minh thư nhân dân (Bản dịch công chứng tiếng Pháp) hoặc Hộ chiếu (Sao y bản chính)
  6. CV (tự viết bằng tiếng Anh đánh máy có dán ảnh)
  7. Thư xin học (tự viết bằng tiếng Anh đánh máy)
  8. Chứng chỉ TOEIC hoặc chứng chỉ khác (sao y bản chính)

Ghi chú : Theo quy định của Bộ giáo dục Pháp, tất cả các sinh viên ghi danh và trúng tuyển vào bất kỳ trường đại học nào của Pháp đều phải nộp phí ghi danh. Phí ghi danh này sẽ được trường đại học đối tác thông báo cho trường ĐHTM vào đầu năm học 2014-2015.

Để triển khai công tác thi chuyển giai đoạn và ghi danh vào năm thứ 3 lớp CNTH chuyên ngành Quản trị dự án và nhân sự trong khuôn khổ các chương trình liên kết đào tạo quốc tế giữa trường Đại học Thương mại và trường Đại học Toulon, khoa Đào tạo quốc tế đề nghị sinh viên các lớp năm thứ 2 CNTH9-DAA và CNTH9-DAF chuẩn bị các giấy tờ và tham khảo đăng ký ghi danh online như sau:

Hồ sơ ghi danh:
1. Sơ yếu lý lịch (CV)  (Tự viết theo ngôn ngữ đào tạo)
2. Thư xin học  (Tự viết theo ngôn ngữ đào tạo)
3. Bằng tốt nghiệp PTTH (Dịch công chứng tiếng Pháp)
4. Học bạ PTTH (Dịch công chứng tiếng Pháp)
5. Chứng chỉ ngoại ngữ (Sao y bản chính)
6. 01 ảnh 3x4

Theo kế hoạch thi chuyển giai đoạn lên năm thứ 3 đã được khoa Đào tạo quốc tế thông báo ngày 05/9/2013, để đảm bảo điều kiện tham gia phỏng vấn thi chuyển giai đoạn, sinh viên các lớp  CNTH và LK năm thứ hai phải nộp chứng chỉ ngoại ngữ tương đương TCF 330 (đối với CTĐT bằng tiếng Pháp) và TOEIC 435 (đối với CTĐT bằng tiếng Anh) trước ngày 30/3/2014 (trong giờ hành chính).