Download tại đây

Khoa Đào tạo quốc tế thông báo lịch bảo vệ báo cáo thực tập và phỏng vấn chuyển giai đoạn năm 2016 dành cho đối tượng hệ sinh viên Cử nhân thực hành năm thứ 3 và năm thứ 2 như sau: Download tại đây.

Một số trường đại học đối tác của trường Đại học Thương mại thông báo học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ cho sinh viên, giáo viên Trường Đại học Thương mại. Cụ thể như sau:

 

1. Trường Đại học Kwansei, Gakuin, Nhật Bản

Nội dung học bổng:

- Lĩnh vực: Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế (International Master) và Tiến sĩ về Kinh doanh và Kế toán

- Số học bổng: 2-4 suất

- Học bổng 100% học phí (02 năm đối với chương trình Thạc sĩ và 03 năm đối với chương trình Tiến sĩ), phí KTX và sinh hoạt phí do sinh viên tự chi trả (Tuy nhiên, đối với những hồ sơ có kết quả học tập và tiếng Anh tốt sẽ có cơ hội nhận được thêm học bổng của Chính phủ Nhật để chi trả phí ăn, ở).

Thực hiện kế hoạch chuyển tiếp sinh viên sang các trường Đại học đối tác cộng hòa Pháp, trường Đại học Thương mại thông báo tới những sinh viên có nguyện vọng đi du học Pháp năm học 2015-2016 như sau:

Đối tượng sinh viên:

- Bậc cử nhân: Sinh viên 50Q, LKP8, LKP9

- Bậc thạc sĩ: Sinh viên 48QA, CNTH10-DAF, CNTH8-TNF

Các trường Đại học tiếp nhận: Trường Đại học Valenciennes, Grenoble II, Rouen

Điều kiện du học Pháp

- Đạt kết quả thi TCF từ 400 điểm trở lên đối với bậc Cử nhân

- Đạt kết quả thi TCF từ 500 điểm trở lên đối với bậc thạc sĩ

- Đạt điểm TBC các học kỳ đã học tại ĐH Thương mại từ 6,5/10 trở lên

Đăng ký và dự thi TCF

Để đáp ứng nhu cầu học tập, bồi dưỡng, nâng cao trình độ tiếng Pháp của sinh viên năm thứ nhất khoa Đào tạo quốc tế, trung tâm ngoại ngữ CILA thông báo mở lớp: Tiếng Pháp A2

1. Mục tiêu khóa học:

Chữa lỗi phát âm cơ bản, học tiếng Pháp qua trò chơi.

Củng cố và phát triển 4 kĩ năng giao tiếp cơ bản.

Ôn tập hệ thống kiến thức đã học và tiếp tục cung cấp kiến thức ngôn ngữ quan trọng.

2. Giảng viên: Việt Nam và bản ngữ nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm

Trung tâm ngoại ngữ Quốc tế CILA mở khoá đào tạo đặc biệt luyện phỏng vấn thi chuyển giai đoạn dành cho sinh viên các lớp CNTH, LK tiếng Anh, tiếng Pháp năm thứ 2 của trường với các giảng viên Việt Nam và giảng viên bản ngữ nhiều kinh nghiệm và nhiệt tình.