Kế hoạch thi chuyển giai đoạn vào năm thứ 3, xem chi tiết dưới đây:

Kế hoạch thi chuyển giai đoạn vào năm thứ 3

Khoa ĐTQT thông báo về kế hoạch tổ chức học lại đợt 2 trong năm học 2018 - 2019 như sau :

1. Đối tượng học: Sinh viên các lớp cử nhân quốc tế khóa 11, 12, 13 còn nợ các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu và sinh viên khóa 14.

2. Thời gian học và thi: từ 15/4/2019 đến 15/06/2019

3. Nội dung học lại:

* Đối với khóa 11, 12, 13: Tất cả các môn học thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu.

* Đối với khóa 14: Các môn sau:

- Lý thuyết xác suất thống kê toán                                  

- Kinh tế vi mô 1

- Kinh tế...

Kính gửi: Khoa Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Nhằm hưởng ứng phong trào thanh niên khởi nghiệp, đồng thời khơi dậy lòng đam mê sáng tạo, nghiên cứu khoa học của sinh viên. Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM (UEF) chủ trì tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng kinh doanh - Business Ideas 2019” (sau đây gọi tắt là Cuộc thi), đây là Cuộc thi được tổ chức lần thứ 3. Nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng và điều kiện tham gia

- Đối tượng: Sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc và các du học sinh Việt Nam đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng ở nước ngoài.

 

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội gửi tới trường Đại học Thương mại lời mời sinh viên tham dự triễn lãm giáo dục Đài Loan do phòng Giáo dục Đài Loan – Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tổ chức, cụ thể:

 

Thời gian: Từ 8h00 đến 17h00 ngày 30/03/2019 (Thứ 7)
Địa điểm: Khu liên hợp thể thao trường Đại học Ngoại ngữ, số 2 đường Phạm Văn Đồng, Hà nội

Thành phần: 53 đại biểu đến từ 29 trường Đại học hàng đầu của Đài Loan và hàng ngàn học sinh, sinh viên Việt Nam

Lễ bế giảng và kỷ niệm 10 năm thạc sĩ tài chính liên kết giữa trường Đại học Thương mại và trường Đại học Jean Moulin Lyon 3 Giấy mời dự lễ - xem chi tiết:

Thu moi M2TC-A10

Căn cứ lịch nghỉ tết âm lịch 2019, khoa Đào tạo quốc tế thông báo lịch học bù như sau:
Sinh viên học thứ 7(12/01/2019) bù cho thời khóa biểu thứ 2 (11/02/2019) và thứ 7 (19/01/2019) bù cho thứ 3 (12/02/2019).

 

 

Trân trọng thông báo.

Căn cứ luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn luật;

Căn cứ công văn số 451/BHXH-Q ngày 09/6/2016 về việc hướng dẫn thu tiền BHYT học sinh, sinh viên từ ngày 01/06/2016 và thông báo của trường Đại học Thương mại;

Khoa Đào tạo quốc tế thông báo về kế hoạch thu nộp tiền bảo hiểm y tế sinh viên như sau:

- Thời gian nộp tiền hạn cuối cùng: 08/12/2018

- Mức tiền nộp:

  • + Sinh viên CNTH năm thứ 3 và K51: 394.065 đ/sv (9 tháng)
  • + Sinh viên CNTH năm thứ 2 và K52, K53: 525.420 đ/sv (12 tháng)

(Sinh viên nào không tham gia, phải photo thẻ bảo hiểm nộp cho khoa, khoa tổng hợp...