Trường Đại học Thương mại đã mua cơ sở dữ liệu sách điện tử Ebrary của nhà xuất bản ProQuest, sở hữ quyền truy cập vĩnh viễn 114 đầu sách (Download tại đây), truy cập thông qua các địa chỉ IP tĩnh của Trường Đại học Thương mại.

Người học có thể truy cập: http://ebookcentral.proquest.com/lib/tmu-vn

 

Trân trọng thông báo

Kính gửi: Các đồng chí Trưởng khoa chuyên ngành và khoa Đào tạo quốc tế

           

Căn cứ vào Thông tư số 14/2013/TT-BYT, ký ngày 06/05/2013 của Bộ Y tế, hướng dẫn về việc khám sức khỏe cho sinh viên vào học tại các trường đại học, cao đẳng; Nhà trường đã tổ chức nhiều đợt khám sức khỏe cho sinh viên tại trường. Tuy nhiên, đến ngày 5/11/2018 vẫn còn 135 sinh viên hệ đào tạo chính qui và 133 sinh viên hệ CNTH thiếu giấy khám sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe không hợp lệ theo qui định (có danh sách kèm theo –

Khoa Đào tạo quốc tế thông báo về Kế hoạch tổ chức học lại tự nguyện đợt 1 và thi cho các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu trong năm học 2018 - 2019 như sau:

Đối tượng: Sinh viên các lớp CNTH, LK từ khóa 13 trở về trước.

Thời gian học và thi: dự kiến từ 29/10/2018 đến 15/12/2018.

Lịch đăng ký:

Ngày 12/10 - 19/10/2018: sinh viên nộp đơn đăng ký (Download tại đây) và học phí học lại (tương đương 25EUR/1TC) tại Văn phòng Khoa ĐTQT - phòng T102; tỷ giá thu theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng ngoại thương Vietcombank ngày 12/10/2018 (1 EUR = 27.099 VNĐ)

Download tại đây

Kính gửi: 

 Sinh viên các chuyên ngành Tiếng Pháp và tiếng Trung thương mạiSinh viên các CTLK ĐTQT bằng tiếng Pháp, tiếng Trung

Giáo viên giảng dạy BM tiếng Pháp và BM tiếng Trung

Cán bộ quản lý giáo dục Khoa ĐTQT

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-ĐHTM ngày 15/11/2016 về việc ban hành Chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho sinh viên trường Đại học Thương mại được áp dụng từ Khóa 52 trở đi, Khoa Đào tạo quốc tế thông báo các quy định cụ thể về việc miễn các học phần tiếng Pháp và tiếng Trung cơ bản cho sinh viên Khoa ĐTQT từ Khóa 52 (đối với chuyên ngành đào tạo tiếng Pháp và tiếng Trung thương mại)

Căn cứ các quy định hiện hành và kế hoạch tổ chức kỳ thi chuyển giai đoạn lên năm thứ 3 của các trường đại học đối tác đối với các lớp đại học liên kết quốc tế Khóa 14 (khóa học 2017-2020), để đảm bảo các điều kiện cơ bản về ngoại ngữ, Khoa Đào tạo quốc tế đề nghị sinh viên các lớp CN14 tích cực ôn luyện và đăng ký thi lấy chứng chỉ tiếng Anh (đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) hoặc tiếng Pháp (đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp) Bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc chứng chỉ tương đương...

Khoa Đào tạo quốc tế thông báo tới sinh viên hệ Cử nhân quốc tế khóa 15 kế hoạch lịch khảo sát chất lượng ngoại ngữ đầu vào và sinh hoạt lớp đầu khóa như sau:

Thời gian: Sáng thứ 2, ngày 10/09/2018.

TT

Chuyên ngành

Thời gian

Địa điểm

1

Quản trị du lịch và dịch vụ (Tiếng Anh)

8h00

Phòng học V703 &   V704 (theo danh sách dán ở cửa phòng)

2

Quản trị Marketing và bán hàng

8h00

Hội trường H1

3

Ngân hàng – Tài chính

8h00