Download tại đây

THÔNG BÁO

(V/v:  Miễn học và không thu học phí các học phần ngoại ngữ HK1 năm học 2024-2025 đối với sinh viên CNQT Khóa 20)

Căn cứ các Quyết định số 1745/QĐ-ĐHTM ngày 13/10/2022; số 856/QĐ-ĐHTM ngày 23/05/2023 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về miễn học và không thu học phí các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo 2 năm đầu hệ liên kết quốc tế trình độ đại học, Viện Đào...

Danh sách sinh viên học lại - Download tại đây

Thời khóa biểu học lại HK 2 năm 2023-2024 - Download tại đây

 

 

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức học lại các học phần thuộc CTĐT 2 năm đầu các CT LKĐTQT

Học kỳ 2 năm học 2023-2024

 

Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên hệ cử nhân quốc tế hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu đại học, Viện Đào tạo quốc tế thông báo kế hoạch tổ chức học lại như sau:

 

I. Các HP tổ chức học lại trong HK2 năm học 2023-2024

THÔNG BÁO

(V/v: Thu học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024)

 

Trường Đại học Thương mại thông báo thu học phí học kỳ 2 năm học 2023 - 2024 các lớp

- Cử nhân quốc tế khóa 19 năm thứ hai thuộc Viện Đào tạo quốc tế: thông báo thu học phí CN19 - Download tại đây

- Cử nhân quốc tế khóa 20 năm thứ nhất thuộc Viện 

Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2023 theo dạng học bổng Chính phủ của Đại sứ quán Trung Quốc như sau:

Chi tiết Thông báo XEM TẠI ĐÂY
 
1. Thông tin chung về chương trình
- Số lượng: 69 học bổng trình độ đại học, và sau đại học (trong đó có 10 suất học bổng dành cho sinh viên chuyên ngành Hán ngữ). Các ngành học quy định tại danh sách các ngành học và cơ sở đào tạo Trung Quốc được phép tiếp nhận học sinh nước ngoài (kèm theo thông báo này);
- Thời gian đào tạo từ 02 đến 05 năm tùy bậc học;
- Chế độ học bổng: Chính phủ Trung Quốc miễn học phí cho quá trình học tập...

THÔNG BÁO

V/v: Tổ chức học ghép/ học lại các học phần thuộc CTĐT 2 năm đầu các CT LKĐTQT

Học kỳ 2 năm học 2023-2024

 

Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên hệ cử nhânquốc tế hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu đại học, Viện Đào tạo quốc tế thông báo kế hoạch tổ chức học ghép/ học lại như sau:

I. Nội dung:
Với các học phần tổ chức giảng dạy trong Học kỳ 2 năm học 2023-2024: