• Lễ công bố Quyết định và Trao Giấy kiểm định chất lượng Giáo dục cho Trường Đại học Thương Mại

  • Khoa Đào tạo Quốc tế

  • Khoa Đào tạo Quốc tế

  • Khoa Đào tạo Quốc tế

  • Khoa Đào tạo Quốc tế

  • Trường Đại học Thương Mại

TUYỂN SINH 2019 -2020

cunhan-quocte-khoa16

GIỚI THIỆU

ĐTQT Facebook

THỜI KHÓA BIỂU & LỊCH THI

:

16 April 2019

Thời khóa biểu và lịch thi học lại đợt 2 - Download tại đây Danh sách sinh viên đăng ký học lại đợt 2 - Download tại đây xem chi tiết >>

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN

TUYỂN SINH

:

15 March 2018

Hình thức đào tạo: - Năm thứ 1, 2, sinh viên được học tiếng Trung và các môn đại cương kinh tế bằng tiếng Việt tại trường Đại học Thương mại do giảng viên Đại học Thương mại đảm nhiệm. - Năm thứ 3, 4 sinh viên... xem chi tiết >>
:

28 March 2019

Trường Đại học Thương mại dự kiến phương án tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh – Tiếng Pháp Thương mại và Quản trị kinh doanh – Tiếng Trung Thương mại như sau:   Thông tin chung về Trường - Mã trường: TMA; - Địa chỉ:... xem chi tiết >>

cong-tracuu

CÁC ĐỐI TÁC