• Lễ công bố Quyết định và Trao Giấy kiểm định chất lượng Giáo dục cho Trường Đại học Thương Mại

  • Khoa Đào tạo Quốc tế

  • Khoa Đào tạo Quốc tế

  • Khoa Đào tạo Quốc tế

  • Khoa Đào tạo Quốc tế

  • Trường Đại học Thương Mại

TUYỂN SINH 2019 -2020

cunhan-quocte-khoa16

GIỚI THIỆU

ĐTQT Facebook

TUYỂN SINH

:

28 March 2019

Trường Đại học Thương mại dự kiến phương án tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh – Tiếng Pháp Thương mại và Quản trị kinh doanh – Tiếng Trung Thương mại như sau:   Thông tin chung về Trường - Mã trường: TMA; - Địa chỉ:... xem chi tiết >>

cong-tracuu

CÁC ĐỐI TÁC