• ĐH Thương mại thăm và làm việc tại ĐH Quebec

  • ẢNH BẾ GIẢNG THẠC SĨ TÀI CHÍNH KHÓA 2

  • ẢNH BẾ GIẢNG THẠC SĨ TÀI CHÍNH KHÓA 5

  • ẢNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3

  • ẢNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

TUYỂN SINH 2017 -2018

CÁC LỚP ĐANG QUẢN LÝ

ĐTQT Facebook

Chương trình tuyển sinh

:

26 April 2016

Đối tượng tuyển sinh: Đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017. (Ngưỡng đảm bảo năm 2017 là 15,5 điểm cho 3 môn tốt nghiệp bất kỳ) xem chi tiết >>
:

25 February 2016

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đạt điểm sàn Đại học năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Điểm sàn Đại học năm 2017 là 15,5 điểm/ tổ hợp 3 môn bất kỳ)  Mục đích đào tạo: Chương trình Cử nhân thực hành (Du học... xem chi tiết >>

GIỚI THIỆU KHOA

CÁC ĐỐI TÁC