• ĐH Thương mại thăm và làm việc tại ĐH Quebec

  • ẢNH BẾ GIẢNG THẠC SĨ TÀI CHÍNH KHÓA 2

  • ẢNH BẾ GIẢNG THẠC SĨ TÀI CHÍNH KHÓA 5

  • ẢNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC JEAN MOULIN LYON 3

  • ẢNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

TUYỂN SINH 2017 -2018

CÁC LỚP ĐANG QUẢN LÝ

ĐTQT Facebook

Thời khóa biểu & Lịch thi

:

Chương trình tuyển sinh

:

09 March 2016

Đối tượng tuyển sinh: Đạt ngưỡng điểm sàn bậc đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2016 (15 điểm/tổ hợp 3 môn bất kỳ.) Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Thương mại (Cơ sở Hà Nam),... xem chi tiết >>
:

26 April 2016

Đối tượng tuyển sinh: Đạt ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2017. (Ngưỡng đảm bảo năm 2016 là 15 điểm cho 3 môn tốt nghiệp bất kỳ) xem chi tiết >>
:

19 February 2016

Lợi ích của khóa học: -  Được học theo chương trình đào tạo thạc sĩ MBA theo tiêu chuẩn Bắc Mỹ của Đại học Quebec ở Trois-Rivières (UQTR)- Canada (đây là chương trình đầu tiên của Canada triển khai tại Hà... xem chi tiết >>

GIỚI THIỆU KHOA

CÁC ĐỐI TÁC