Download tại đây

LỊCH THI ĐỢT 2 CÁC LỚP CỬ NHÂN QUỐC TẾ KHÓA 18 HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023 - 2024
- Thời gian thi các học phần thi tự luận, vấn đáp:
Ca 1: Bắt đầu từ 7h00 Ca 3: Bắt đầu từ 13h00

Ca 2: Bắt đầu từ 9h30 Ca 4: Bắt đầu từ 15h30

Chi tiết trong file đính kèm : Download tại đây

 

Download tại đây

Download tại đây

Download tại đây