Thời khóa biểu và Lịch thi

Thông báo lịch thi online

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Viện Hợp tác quốc tế trong quá trình thi học kỳ bằng hình thức online học kỳ 2 năm học 2020-2021.

1.Thời gian thi của mỗi học phần là 24 giờ tính từ thời điểm cán bộ coi thi (CBCT) bắt đầu phát đề thi (bao gồm cả thời gian làm bài thi và nộp bài thi).

2. Người học truy cập vào hệ thống học liệu trực tuyến của Thư viện Trường tại:

+ Địa chỉ: 

2323

Viện Hợp tác Quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Địa chỉ: Tầng 1, nhà T, Trường Đại học Thương mại, số 79, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37687739

Mạng xã hội