Download tại đây

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2022-2023, Viện Đào tạo quốc tế thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp Cử nhân quốc tế khóa 18 và sinh viên khóa cũ có nguyện vọng tham dự kỳ thi phỏng vấn chuyển giai đoạn năm 2023 như sau:

1.  Điều kiện dự thi phỏng vấn chuyển giai đoạn năm 2023

Tính đến thời điểm phỏng vấn, sinh viên đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện sau:

- Đã hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu bậc đại học trong khuôn khổ chương trình liên kết đào tạo quốc tế của trường Đại học Thương mại

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 trở lên, cụ...

THÔNG BÁO

(V/v: Thu học phí năm học 2022 - 2023 và phí ghi danh vào năm thứ ba)

Trường Đại học Thương mại thông báo thu học phí năm học 2022 - 2023 và phí ghi danh vào năm thứ ba các lớp Cử nhân quốc tế khóa 17 thuộc Viện Đào tạo quốc tế quản lý như sau:

THÔNG BÁO

(V/v: Thu học phí học kỳ 1 năm học 2022 - 2023)

Trường Đại học Thương mại thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2022 - 2023 các lớp Cử nhân quốc tế khóa 18 năm thứ hai thuộc Viện Đào tạo quốc tế quản lý như sau:

Tỷ giá đồng EURO của ngân hàng ngoại thương (ngày 24/08/2022)

1 EUR = 23.998 VNĐ

THÔNG BÁO

(V/v: Thu học phí năm học 2022 - 2023)

Trường Đại học Thương mại thông báo thu học phí năm học 2022 - 2023 lớp sinh viên Trung Quốc hệ 2+2 khóa 15 thuộc Viện Đào tạo quốc tế, trường Đại học Thương mại quản lý như sau:

Yêu cầu các bạn sinh viên kiểm tra thông tin đăng ký. Mọi thắc mắc liên hệ thầy Đức (trong giờ hành chính): 0363564656

Danh sách đăng ký học ghép kỳ 1 năm học 2022-2023  - Download tại đây

 

KẾ HOẠCH CHẤM BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP CTLK CỬ NHÂN QUỐC TẾ KHÓA 16