Download tại đây

Download tại đây

Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch xét miễn học và miễn học phí các học phần ngoại ngữ học kỳ 2 năm học 2022-2023 đối với sinh viên Cử nhân liên kết quốc tếnhư sau:

Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên hệ cử nhân liên kết quốc tế hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu đại học, Viện Đào tạo quốc tế tiến hành tổ chức học
ghép các học phần thuộc học kỳ 2 năm học 2022-2023. Kế hoạch cụ thể như sau:
- Thời gian thông báo thời khóa biểu kỳ 2 năm học 2022-2023: thời khóa biểu (TKB) học kỳ 2 các khóa 18, 19 được thông báo trên website chính thức của Viện
Đào tạo quốc tế (Download tại đây).
- Thời gian nhận đơn đăng ký học ghép: Từ ngày 16/11 – 25/11/2022
- Thông báo danh sách sinh viên đăng ký học ghép: 10h ngày 29/11/2022
-

Thông báo trả sách cho Thư viện

 

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Thư viện;

Nhằm phục vụ cho nhu cầu đọc sách của người đọc, Thư viện TMU thông báo đến toàn thể bạn đọc về việc trả sách cho Thư viện như sau:

Bạn đọc hiện đang mượn sách của Thư viện nhanh chóng đến Thư viện để làm thủ tục trả sách.

Lưu ý: Bạn đọc không trả sách sẽ bị xử lý theo Nội quy Thư viện và Quy định của nhà Trường

Rất mong bạn đọc quan tâm thực hiện.

Danh sách sinh viên chưa trả sách : Download tại đây

THÔNG BÁO

V/v sinh viên chưa đóng học phí HK1 2022 - 2023

Đã quá thời hạn đóng học phí học kì 1 năm học 2022 - 2023 và sinh viên đã có lịch thi hết học phần cuối kì, tuy nhiên đến nay vẫn còn một số sinh viên khóa 17 và khóa 18 hệ liên kết quốc tế chưa đóng học phí học kì 1 năm học 2022 - 2023 (danh sách kèm theo).
Viện Đào tạo quốc tế - trường Đại học Thương mại thông báo:
Tất cả những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo phải đóng học phí muộn nhất ngày 14/11/2022.
Sau thời hạn trên mà sinh viên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí hoặc đóng...

THÔNG BÁO

Về việc sinh viên nộp giấy tờlàm thẻ sinh viên khóa 19 hệ liên kết quốc tế

(Thẻ liên kết với ngân hàng BIDV)

Viện Đào tạo quốc tế đã thông báo tới sinh viên khóa 19 hệ liên kết quốc tế về việc mở thẻ sinh viên tích hợp thẻ ngân hàng BIDV cho sinh viên và yêu cầu sinh viên nộp các giấy tờ để làm hồ sơ mở thẻ. Tuy nhiên đến nay vẫn còn một số trường hợp sau:

- Chưa nộp giấy tờ làm thẻ sinh viên tích hợp thẻ ngân hàng
- Đã nộp giấy tờ làm thẻ nhưng giấy tờ không hợp lệ (khai sai thông tin cá nhân, viết bằng hai...