Sự đa dạng

- Liên kết đào tạo cấp bằng Cử nhân và thạc sĩ quốc tế

     Đào tạo cấp bằng Cử nhân đại học của các trường đại học công lập của Cộng hòa Pháp, thời gian đào tạo 3 năm tại Đại học Thương mại, bao gồm các chuyên ngành:

+ Quản trị dự án (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Quản trị nguồn nhân lực ( Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Thương mại - Bán hàng (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Quản trị Marketing và phân phối (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Quản trị doanh nghiệp phân phối trong mạng lưới logistics (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Ngân hàng – Tài chính (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Thương mại điện tử và Marketing số (Đào tạo bằng tiếng Anh)

+ Quản trị du lịch và dịch vụ (Đào tạo bằng tiếng Anh, Pháp)

+ Khởi nghiệp kinh doanh (Đào tạo bằng tiếng Anh)

     Đào tạo cấp bằng Cử nhân quốc tế Quản trị kinh doanh của Cộng hòa Áo: Liên kết với trường Đại học Khoa học ứng dụng IMC-Krems, đào tạo bằng tiếng Anh, thời gian đào tạo 3 năm, tại trường ĐH Thương mại.

     Du học 2+2 (2 năm tại Việt Nam, 2 năm tại Trung Quốc/ Đài Loan)

+     Kinh tế và Thương mại quốc tế (tiếng Trung) - ĐH Công nghệ Hoa Nam

+     Quản trị Du lịch (tiếng Trung) - ĐH Công nghệ Hoa Nam

+     Thương mại quốc tế (tiếng Trung) - ĐH Dân tộc Quảng Tây

+     Kinh doanh quốc tế (tiếng Anh/ tiếng Trung) - ĐH Khoa học và Công nghệ Long Hoa

     Đào tạo cấp bằng Thạc sỹ quốc tế: Thạc sĩ Tài chính, đào tạo bằng tiếng Anh liên kết với trường Đại học Jean Moulin Lyon 3 (Cộng hòa Pháp), thời gian đào tạo 1 năm tại trường ĐH Thương mại.

- Đào tạo chính quy: đào tạo chuyên ngành tiếng Pháp Thương mại và tiếng Trung Thương mại, cấp bằng cử nhân chính quy của trường Đại học Thương mại.

- Trao đổi sinh viên, giảng viên và chuyển giao công nghệ đào tạo và hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, công nghệ.

su-da-dang