tuyensinhdtqt-min

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Thạc sỹ Tài chính liên kết giữa Đại học Thương Mại & Đại học Jean Moulin Lyon 3 bắt đầu triển khai đào tạo từ năm học 2008-2009, tính đến năm học 2023-2024 đã tuyển sinh được 16 khóa và 15 khóa đã tốt nghiệp. Chương trình được đào tạo hoàn toàn bằng Tiếng Anh, tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu tuyển sinh và đào tạo của hai nhà trường.

Chương trình được tổ chức đào tạo trong 1 năm với 17 học phần cung cấp các kiến thức chuyên môn sâu về lĩnh vực tài chính như phân tích báo cáo tài chính và lựa chọn đầu tư, chiến lược và quản trị rủi ro tài chính, kế toán tài chính doanh nghiệp, phân tích và lựa chọn đầu tư, v.v.v. Bên cạnh các kiến thức học thuật, các học phần cũng cung cấp các case studies ứng dụng thực tế vào từng tình huống cụ thể giúp áp dụng các kiến thức trong thực tế công việc chuyên môn.