Cấu trúc tổ chức

- Văn phòng làm việc:

* Tổ Hành chính – Văn phòng: phòng 108 nhà T

* Ban Quản lý đào tạo : phòng 102, 104 nhà T

* Ban Truyền thông và Tuyển sinh: phòng 109 nhà T

* Ban Nghiên cứu và Phát triển dự án : phòng 110 nhà T

* Bộ môn tiếng Pháp: phòng 504 nhà F

- Hotline Viện Đào tạo quốc tế: 024.37687739/1900638595 

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- FacebookViện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Thương mại

- Tiktok : Viện Đào tạo Quốc tế TMU

- Instagram: Viện Đào tạo Quốc tế - TMU 

- Youtube: Viện Đào tạo Quốc tế - Trường Đại học Thương mại