Đội ngũ

- Cơ cấu tổ chức của Viện Đào tạo quốc tế gồm:

* Tổ Hành chính – Văn phòng

* Ban Quản lý đào tạo

* Ban Truyền thông và Tuyển sinh

* Bộ môn tiếng Pháp

* Bộ môn tiếng Trung

- Nhân sự quản lý Viện Đào tạo quốc tế gồm:

Viện trưởng: PGS.TS Trần Kiều Trang

* Thực hiện nhiệm vụ phó viện trưởng: ThS Kim Hoàng Giang

* Tổ trưởng Tổ Hành chính - Văn phòng: ThS Đinh Thị Thu Hiền

* Trưởng ban Truyền thông và Tuyển sinh: ThS Kim Hoàng Giang

* Trưởng ban Quản lý đào tạo: ThS Nguyễn Thị Thùy Dương

* Trưởng bộ môn tiếng Pháp: TS Nguyễn Thị Thu Hồng

* Trưởng bộ môn tiếng Trung: TS Phùng Thị Thu Trang

- Văn phòng làm việc:

* Tổ Hành chính – Văn phòng: phòng 108 nhà T

* Ban Quản lý đào tạo : phòng 102, 104 nhà T

* Ban Truyền thông và Tuyển sinh: phòng 109 nhà T

- Hotline Viện Đào tạo quốc tế: 024.37687739/0973941089

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
- Facebook: Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Thương mại

doi ngu vhtqt