Download tại đây

Download tại đây

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc cập nhật tài liệu số, tài liệu điện tử phục vụ người học tại trường ĐHTM học và thi online trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid -19, Trung tâm TT Thư viện đã cập nhật thêm một số tài liệu gồm: Sách giáo trình, Đề tài nghiên cứu khoa học, Kỷ yếu hội thảo, Luận văn, Luận án,... lên cổng thông tin của Thư viện, giúp bạn đọc truy cập từ xa phục vụ việc học tập, nghiên cứu.

Thông tin hướng dẫn truy cập tài liệu điện tử của thư viện và các nguồn học liệu mở khác xin tham khảo tại phần hướng dẫn phía dưới.

I. HƯỚNG DẪN CÁCH TRUY CẬP...

Hướng dẫn thi kết thúc học phần qua mạng Internet. 
Kỳ thi học kỳ II năm học 2019 -2020 sẽ tổ chức thi qua mạng Internet. Theo đó: 
1. Tất cả các hình thức thi học phần (bao gồm cả thi trắc nghiệm) sẽ chuyển sang hình thức thi tự luận (trừ các học phần thi vấn đáp có thể thực hiện qua phần mềm Trans) 
2. Hình thức thi tự luận được tổ chức bằng BÁO CÁO THU HOẠCH và BÀI TẬP TÌNH HUỐNG. Người học làm bài thi và gửi bài làm qua ứng dụng Google Classroom hoặc giảng viên thống nhất cách thức nộp bài với sinh viên thông qua các ứng dụng, cách thức khác. Cơ cấu điểm và tổ chức thực...

Do diễn biến khó lường của dịch Covid 19, Trường Đại học Thương mại thông báo việc tổ chức giảng dạy và đánh giá kết quả học tập học kỳ II năm học 2019-2020 như sau:
- Tiếp tục thực hiện phương án giảng dạy trực tuyến, bao gồm cả việc hướng dẫn nghiên cứu khóa học, thực tập tốt nghiệp, viết khóa luận, luận văn, dự án cá nhân….
- Các bộ môn chủ động áp dụng các hình thức đánh giá điểm thực hành/điểm kiểm tra giữa học phần theo phương thức đánh giá trực tuyến.
- Chuẩn bị sẵn sàng cho phương án thi kết thúc học phần theo phương thức thi trực tuyến (Trong trường hợp đến kỳ thi kết thúc học...

Download tại đây

Kính gửi: Sinh viên Cử nhân quốc tế khóa 14,15.

Qua rà soát thu học phí đối với sinh viên các lớp đào tạo quốc tế khóa 14, 15, mặc dù Viện Hợp tác quốc tế đã thông báo nhiều lần tới sinh viên nhưng đến ngày 26/12/2019, các sinh viên (Có tên dưới đây) vẫn chưa nộp hoặc nộp thiếu học phí cho nhà trường.

TT

Họ và tên

Mã SV

Lớp

1

Nguyễn Quỳnh Anh

18K680015

CN15-DLA1

2

Phương Thiện Đức

18K680037

CN15-DLA1

3

Bùi Thị Ngọc Anh