Căn cứ nội dung Tờ trình ngày 03/7/2020 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Viện Hợp tác quốc tế thông báo kế hoạch thi chuyển giai đoạn vào năm thứ 3 chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp phân phối trong mạng lưới logistics như sau:

  1. Đối tượng: Sinh viên Cử nhân quốc tếcác lớp: CN15-MAR, CN15-MPP, CN15-NSA, CN15-DAA.
  2. Hồ sơ phỏng vấn: CV có dán ảnh và đơn đăng ký phỏng vấn (theo mẫu).
  3. Thời hạn, địa điểm nhận hồ sơ: Muộn nhất 16h ngày 09/07/2020 tại phòng 102 nhà T
  4. Lịch phỏng vấn: Từ 13h00-18h00 ngày 16 & 17/07/2020
  5. Hình thức phỏng vấn: Trực tuyến.

Sinh viên xem thêm thông tingiới thiệu trường Đại...

Căn cứ nội dung Tờ trình ngày 02/7/2020 đã được Ban Giám hiệu phê duyệt, Viện Hợp tác Quốc tế thông báo kế hoạch phỏng vấn bổ sung vào năm thứ 3 các lớp CN15-DAA, CN15-STA, CN15-TNA như sau:

Lớp phỏng vấn

bổ sung

Đối tượng

phỏng vấn

Thời gian

dự kiến

Hình thức

phỏng vấn

CN15-DAA

CN15-DLA

và CN15-STA

Ngày 20 & 21/07/2020

Trực tuyến

CN15-STA

CN15-DLA

và CN15-TNA

CN15-TNA

CN15-NTA

Sinh viên có nguyện vọng phỏng vấn bổ sung nộp đơn đăng ký (theo mẫu-

Download tại đây

 

Để chuẩn bị cho công tác xét chuyển giai đoạn lên năm thứ ba đối với khóa 15 và xét tốt nghiệp đối với khóa 14, sau khi rà soát hồ sơ sinh viên, Viện Hợp tác quốc tế thông báo tới những sinh viên còn thiếu giấy tờ khẩn trương nộp bổ sung giấy tờ sao y bản chính còn thiếu về văn phòng Viện (phòng 104 nhà T).

- Thời hạn nộp: trước ngày 30/06/2020.

- Sinh viên còn thiếu giấy tờ liên hệ với văn phòng Viện Hợp tác quốc tế để biết thêm chi tiết

Danh sách hội đồng chấm bảo vệ lớp CN14-DAA - Download tại đây

Danh sách hội đồng chấm bảo vệ lớp CN14-NSA- Download tại đây

Danh sách hội đồng chấm bảo vệ lớp CN14-TNA1- Download tại đây

Danh sách hội đồng chấm bảo vệ lớp CN14-TNA2- Download tại đây

Danh sách phỏng vấn chuyển giai đoạn năm học 2019-2020 lớp CN15-DLA - Download tại đây

Danh sách phỏng vấn chuyển giai đoạn năm học 2019-2020 lớp CN15-DLF - Download tại đây

Lịch bảo vệ báo cáo tốt nghiệp lớp CN14-DL1 năm học 2019-2020 - Download tại đây

Lịch bảo vệ báo cáo tốt nghiệp lớp CN14-DL2 năm học 2019-2020 - Download tại đây