Trường Đại học Thương mại thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp Cử nhân quốc tế khóa 17 năm thứ hai thuộc Viện Hợp tác quốc tế quản lý như sau:

Tỷ giá đồng EURO của ngân hàng ngoại thương (09h00ngày 24/09/2021)

1 EUR =   27.424VNĐ

TT

Lớp 

Học phí

(VNĐ)

Tương đương 

(EUR)

TT

Lớp 

Học phí 

(VNĐ)

Tương đương 

(EUR)

1

CN17-DLA.DB

30.166.400đ

1.100 

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại: http://dtqt.tmu.edu.vn/tuyen-sinh/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh.html .Viện Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Thương mại gửi giấy báo trúng tuyển (bản chụp) cho thí sinh qua email/zalo cho thí sinh để kịp nhập học đúng hạn.Bản in giấy báo trúng tuyển sẽ gửi qua đường bưu điện để thí sinh hoàn thiện hồ sơ sau.

Đối với thí sinh đăng ký vào hệ đào tạo quốc tế khóa 18 nhưng không trúng tuyển thỏa mãn các điều kiện sau:

- Đăng ký online và nộp lệ phí xét tuyển sau 19h00 ngày 15/09/2021.

- Đã nộp giấy chứng nhận kết quả thi và chứng nhận tốt nghiệp tới...

 

KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2021- 2022

Thực hiện kế hoạch Khoa học - Công nghệ năm học 2021-2022Viện HTQT xây dựng kế hoạch Nghiên cứu khoa học của sinh viên (NCKH của SV) năm học 2021-2022, như sau:

I.   MỤC ĐÍCH

- Góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên ;

- Giúp sinh viên biết sử dụng những kiến thức đã học trong Nhà trường để giải quyết một số vấn đề trong thực tế

Viện HTQT thông báo lịch học bù cho các lớp học phần đã nghỉ thứ 4 (ngày 04.08.2021) và thứ
5 (ngày 05.08.2021) do sự cố lỗi phần mềm giảng dạy trực tuyến Trans như sau:
• TKB ngày 04.08.2021 sẽ giảng bù vào ngày 14.08.2021
• TKB ngày 05.08.2021 sẽ giảng bù vào ngày 21.08.2021

 

Trân trọng!

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2021-2022, Viện Hợp tác quốc tế thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp Cử nhân quốc tế khóa 17 và sinh viên khóa cũ chưa đạt trong kỳ thi phỏng vấn chuyển giai đoạn năm 2021 như sau:

1.  Điều kiện dự thi phỏng vấn chuyển giai đoạn năm 2022:

Tính đến thời điểm phỏng vấn, sinh viên đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện sau:

Đã hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu bậc đại học

Thông báo: Chi trả 7% học phí được giảm và hỗ trợ dịch vụ 4G cho sinh viên liên kết đào tạo quốc tế học kỳ 2 năm học 2020 – 2021.

Căn cứ Quyết định số 243/QĐ-ĐHTM ngày 22/3/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về viêc điều chỉnh giảm học phí học trực tuyến;

Căn cứ Quyết định số 244/QĐ-ĐHTM ngày 22/3/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương mại về việc hỗ trợ phí dịch vụ 4G cho người học,

Viện Hợp tác quốc tế phối hợp với phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ tiến hành chi trả mức giảm 7% học phí và hỗ trợ phí dịch vụ 4G cho sinh viên hệ liên kết đào tạo quốc tế trong thời...

Thông báo tổ chức học ghép các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu, học kỳ 1 năm học 2021-2022

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên hệ liên kết quốc tế hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu đại học, Viện Hợp tác quốc tế tiến hành tổ chức học ghép các học phần thuộc học kỳ 1 năm học 2021-2022. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian thông báo thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2021-2022: thời khóa biểu (TKB) học kỳ 1 các khóa 17, 18 (dự kiến) sẽ được thông báo trên website chính thứ