Thông báo gia hạn đóng học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022

 

Đã quá thời hạn đóng học phí học kì 2 năm học 2021 - 2022 và sinh viên đã có lịch thi hết học phần cuối kì, tuy nhiên đến nay vẫn còn một số sinh viên khóa 17 và khóa 18 hệ liên kết quốc tế chưa đóng học phí học kì 2 năm học 2021 - 2022. 

Viện Đào tạo quốc tế - trường Đại học Thương mại thông báo tất cả những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo phải đóng học phí muộn nhất ngày 08/04/2022. Sau thời hạn trên mà sinh viên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí hoặc đóng muộn, sinh viên sẽ không được dự thi hết học phần học kì 2 năm 2021 - 2022.

Danh sách khóa 17 chưa đóng HP HK2 21-22 - Download tại đây

Danh sách khóa 18 chưa đóng HP HK2 21-22 - Download tại đây

(Danh sách sinh viên chưa đóng học phí được cập nhật đến ngày 01/04/2022)