Thông báo Về việc nhận thẻ sinh viên tích hợp thẻ ngân hàng

Ngày 31/03/2022, trường Đại học Thương mại phối hợp với ngân hàng BIDV đã tiến hành trả thẻ sinh viên tích hợp thẻ ngân hàng BIDV cho sinh viên khóa 18 hệ liên kết đào tạo quốc tế tại Hội trường H2 trường Đại học Thương mại.
Đối với các sinh viên vì lý do cá nhân chưa đến nhận thẻ, hoặc chưa nộp hồ sơ làm thẻ, Viện Đào tạo quốc tế thông báo:
- Sinh viên trực tiếp đến ngân hàng BIDV 106 Hoàng Quốc Việt - Quầy 9 để nhận lại thẻ.
- Khi đi mang theo các giấy tờ sau:
+ CMT (CCCD) bản chính + 01 bản photo
+ 1 ảnh màu 3x4 (hoặc 4x6)
- Sau khi nhận thẻ tại ngân hàng, sinh viên mang thẻ qua văn phòng Viện Đào tạo quốc tế (phòng 108 nhà T) để dán tem của trường. Thẻ sinh viên được dán tem mới được coi là thẻ hợp lệ.
Mọi thắc mắc về thẻ ngân hàng liên hệ số điện thoại 024.224.300.66