Theo kế hoạch NCKH SV của Viện ĐTQT, Viện đã nhận được tổng số 92 nhóm sinh viên đăng ký. Viện ĐTQT đã tiến hành tuyển chọn được tổng số 51 nhóm trong đó 39 nhóm sinh viên cho GV thuộc Viện ĐTQT hướng dẫn & 12 nhóm sinh viên do GV các khoa chuyên ngành trong trường Đại học Thương mại hướng dẫn.

Chúc mừng các nhóm và chúc các em hoàn thành đúng kế hoạch NCKH và đạt kết quả chất lượng cao!

Danh sách sinh viên đăng ký NCKH năm học 2021-2022 - Download tại đây

Danh sách đề tài NCKH sinh viên năm học 2021-2022 - Download tại đây

Trường Đại học Thương mại thông báo thu học phí năm học 2021-2022 và phí ghi danh vào năm thứ ba các lớp Cử nhân quốc tế khóa 16 thuộc Viện Hợp tác quốc tế quản lý như sau:

Tỷ giá đồng EURO của ngân hàng ngoại thương (9h00 ngày 01/10/2021)

1 EUR =   27.004VNĐ

TT

Lớp 

Học phí

(VNĐ)

Tương đương 

(EUR)

Phí ghi danh 

vào năm 3 (VNĐ)

Tương 

đương 

(EUR)

Tổng nộp (VNĐ)

LỊCH SINH HOẠT LỚP ĐẦU KHÓA

CÁC LỚP CỬ NHÂN LIÊN KẾT QUỐC TẾ KHÓA 18

STT

Lớp HC

Ngày

Giờ

1

Quản trị Marketing và phân phối

01/10/2021

14h00

2

Quản trị dự án

06/10/2021

14h00

3

Khởi nghiệp kinh doanh

06/10/2021

14h00

4

Quản trị nguồn nhân lực

07/10/2021

9h00

5

Ngân hàng – Tài chính

07/10/2021

14h00

Trường Đại học Thương mại thông báo thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022 các lớp Cử nhân quốc tế khóa 17 năm thứ hai thuộc Viện Hợp tác quốc tế quản lý như sau:

Tỷ giá đồng EURO của ngân hàng ngoại thương (09h00ngày 24/09/2021)

1 EUR =   27.424VNĐ

TT

Lớp 

Học phí

(VNĐ)

Tương đương 

(EUR)

TT

Lớp 

Học phí 

(VNĐ)

Tương đương 

(EUR)

1

CN17-DLA.DB

Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại: http://dtqt.tmu.edu.vn/tuyen-sinh/tra-cuu-ket-qua-tuyen-sinh.html .Viện Hợp tác quốc tế - Trường Đại học Thương mại gửi giấy báo trúng tuyển (bản chụp) cho thí sinh qua email/zalo cho thí sinh để kịp nhập học đúng hạn.Bản in giấy báo trúng tuyển sẽ gửi qua đường bưu điện để thí sinh hoàn thiện hồ sơ sau.

Đối với thí sinh đăng ký vào hệ đào tạo quốc tế khóa 18 nhưng không trúng tuyển thỏa mãn các điều kiện sau:

- Đăng ký online và nộp lệ phí xét tuyển sau 19h00 ngày 15/09/2021.

- Đã nộp giấy chứng nhận kết quả thi và chứng nhận tốt nghiệp tới...

 

KẾ HOẠCH 

Về việc tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên năm học 2021- 2022

Thực hiện kế hoạch Khoa học - Công nghệ năm học 2021-2022Viện HTQT xây dựng kế hoạch Nghiên cứu khoa học của sinh viên (NCKH của SV) năm học 2021-2022, như sau:

I.   MỤC ĐÍCH

- Góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của sinh viên ;

- Giúp sinh viên biết sử dụng những kiến thức đã học trong Nhà trường để giải quyết một số vấn đề trong thực tế

Viện HTQT thông báo lịch học bù cho các lớp học phần đã nghỉ thứ 4 (ngày 04.08.2021) và thứ
5 (ngày 05.08.2021) do sự cố lỗi phần mềm giảng dạy trực tuyến Trans như sau:
• TKB ngày 04.08.2021 sẽ giảng bù vào ngày 14.08.2021
• TKB ngày 05.08.2021 sẽ giảng bù vào ngày 21.08.2021

 

Trân trọng!