KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI “KHỞI NGHIỆP CÙNG SINH VIÊN TMU NĂM 2023”

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 

CUỘC THI “KHỞI NGHIỆP CÙNG SINH VIÊN TMU NĂM 2023”

(TMU’S STARTUP_2023)

 

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

- Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp cho sinh viên trong thời gian học tập tại Trường;

- Tạo môi trường và cơ chế hoạt động khởi nghiệp, khuyến khích sinh viên sáng tạo, hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, giải pháp, các dự án khởi nghiệp tạo giá trị cho bản thân, gia đình và cộng đồng góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội; 

- Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp; khuyến khích sự tham gia của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Trường, tiến tới xây dựng quỹ hỗ trợ thúc đẩy hoạt động sinh viên khởi nghiệp trong Nhà trường.

2. Đối tượng và điều kiện tham gia cuộc thi

- Sinh viên đang theo học tại Trường Đại học Thương mại.

 Sinh viên đăng ký dự thi theo đội, mỗi đội tối đa không quá 05 sinh viên. Đội thi đăng ký giảng viên hướng dẫn (nếu có) hoặc Khoa/Viện quản lý sinh viên phân công giảng viên cố vấn cho đội thi. Sinh viên giữa các Khoa/Viện có thể liên kết tạo thành đội thi (đội thi được tính cho Khoa/ Viện có sinh viên làm trưởng nhóm dự án). Mỗi sinh viên chỉ tham gia tối đa 02 ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp; mỗi giảng viên chỉ được hướng dẫn chính 1 ý tưởng và hướng dẫn phụ tối đa 1 ý tưởng khác.

- Sản phẩm là các ý tưởng/dự án khởi nghiệp. Ý tưởng/dự án đã đạt giải cao trong các cuộc thi khởi nghiệp (ngang hoặc hơn cấp) của từ 2 năm trở lại đây không được tham dự.

- Ý tưởng/dự án không sao chép của người khác, không vi phạm các luật định về sở hữu trí tuệ, phải do chính sinh viên/nhóm sinh viên xây dựng (nếu có vấn đề gì xảy ra liên quan tranh chấp bản quyền, Ban tổ chức sẽ hủy kết quả thi).

- Hồ sơ đăng ký không hoàn thiện đầy đủ theo thuyết minh, Ban thư ký có quyền loại trước khi chấm sơ loại.

- Mỗi đội thi vào vòng chung kết có thể thay thế thành viên (không quá 1 thành viên và phải có sự đồng thuận của tất cả thành viên).

3. Kế hoạch chi tiết cuộc thi

3.2.1. Triển khai kế hoạch và thể lệ cuộc thi 

- Thời gian: Từ ngày 11/9/2023  

- Các Khoa/ Viện phổ biến kế hoạch và thể lệ cuộc thi tới sinh và giảng viên của đơn vị; Phân công giảng viên cố vấn hỗ trợ sinh viên viết thuyết minh ý tưởng/ dự án.

- Phòng Đối ngoại – Truyền thông là đầu mối triển khai truyền thông Cuộc thi. 

- Thể lệ cuộc thi tải về tại đây

3.2. Vòng sơ loại: Từ ngày 11/9/2023 - 14/10/2023

a. Các Khoa/ Viện là đầu mối tổ chức vòng sơ loại đánh giá và lựa chọn 02 ý tưởng/ dự án để gửi dự thi Cấp Trường. 

b. Hồ sơ dự thi gồm: 

(1) Phiếu đăng ký dự thi của đội thi (mẫu Phụ lục I)

(2) Bản thuyết minh, mô tả chi tiết ý tưởng/ dự án (mẫu Phụ lục II)  

(3) Poster ý tưởng/ dự án (khổ A1) (hướng dẫn theo mẫu Phụ lục III) 

c. Thời gian gửi hồ sơ ý tưởng/dự án dự thi cấp Trường: Trước 16h00 ngày 15/10/2023

d. Địa điểm nhận hồ sơ: 

- Bản cứng sản phẩm (1) Phiếu đăng ký và (2) Bản thuyết minh, mô tả chi tiết ý tưởng/ dự án về Phòng Công tác Sinh viên - P.127 nhà T (cô Trang)

- Bản mềm bộ hồ sơ online gồm cả 3 sản phẩm (1), (2), (3) qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. và This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

3.3. Tổ chức khoá đào tạo “Phát triển ý tưởng khởi nghiệp”

​- Trường tổ chức khoá đào tạo “Phát triển ý tưởng khởi nghiệp” nhằm trang bị kỹ năng nền tảng về phát triển ý tưởng và viết dự án khởi nghiệp cho sinh viên quan tâm đến Cuộc thi.

- Các Khoa/Viện triển khai cho sinh viên đăng ký (gửi danh sách về phòng QLKH theo địa chỉ mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. muộn nhất 16h ngày 25 tháng 9 năm 2023. 

- Thời gian: Cả ngày Thứ 7 ngày 30/9/2023 (Sáng: 08h00 - 11h00; chiều: 13h00 - 16h00)

​- Địa điểm: Hội trường H3​

- Giảng dạy: 02 giảng viên là chuyên gia về lĩnh vực khởi nghiệp. 

3.4. Vòng bán kết: Từ ngày 16/10/2023 - 26/10/2023

​a. Thành lập Hội đồng đánh giá Cấp Trường 

Hội đồng đánh giá hồ sơ ý tưởng/ dự án của sinh viên cấp Trường chọn ra 08 ý tưởng/dự án vào vòng chung kết cuộc thi Cấp Trường. 

b. Hình thức đánh giá ý tưởng/ dự án:

Kết hợp đánh giá của Hội đồng đối với sản phẩm (2) Bản thuyết minh, mô tả chi tiết ý tưởng/ dự án (thang điểm 100, hệ số 0,8) và kết quả bình chọn sản phẩm (3) Poster ý tưởng/ dự án (thang điểm 100, hệ số 0,2). 

​- Đánh giá Bản thuyết minh, mô tả chi tiết ý tưởng/dự án: Từ ngày 15/10/2023 - 25/10/2023 (theo mẫu Phụ lục IV)

- Kết quả bình chọn Poster cho các ý tưởng/ dự án: Qua page Đoàn Thanh niên (https://www.facebook.com/DoanTNCSHoChiMinhDaiHocThuongMai) là 05 ngày kể từ 12h00 ngày 15/10/2023 đến 12h00 ngày 20/10/2023. 

3.5. Vòng Chung kết: 

a. Thời gian: Từ ngày 25/10/2023 – 10/11/2023

b. Địa điểm: ​Hội trường H1 

​c. Thành phần dự thi: 08 đội thi có dự án tham dự vòng Chung kết​

d. Thể thức vòng chung kết:

- Mỗi đội chuẩn bị 1 video (tối đa 01 phút) giới thiệu về ý tưởng/ dự án và thành viên nhóm (thang điểm 100, hệ số 0,2).

- Thuyết trình về ý tưởng/ dự án (từ 05 - 06 phút): Các đội thi lựa chọn hình thức thể hiện sáng tạo như: slide, tiểu phẩm, mô hình... (thang điểm 100, hệ số 0,5).

- Phản biện của Ban giám khảo đối với từng ý tưởng/ dự án (tối đa 10 phút) bao gồm hỏi và trả lời phản biện (thang điểm 100, hệ số 0,3).

04a7de7af585b5c0e1da350e0e0b242c