Đại hội công đoàn Viện Đào tạo Quốc tế nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội công đoàn Viện Đào tạo Quốc tế nhiệm kỳ 2023-2028

Sáng ngày 12/12 Công đoàn Văn phòng Viện Đào tạo Quốc tế đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028.

Trong 5 năm qua, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp diễn ra, tuy nhiên Văn phòng Viện đã có biện pháp tích cực phòng chống và nâng cao đời sống cho đoàn viên công đoàn. Với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Viện Đào tạo Quốc tế đã hoàn thành tốt trách nhiệm là tổ chức đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên từng bước được nâng lên; các hoạt động phong trào công đoàn ngày càng sôi nổi, chất lượng, hiệu quả hơn.
Bên cạnh đó, Công đoàn Viện thường xuyên theo dõi nắm bắt và giải quyết kịp thời những thắc mắc của người lao động, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ cho người lao động, phối hợp với chính quyền trao đổi, đối thoại với công chức, người lao động, nhất là trong ký kết hợp đồng lao động, giải quyết một số đề xuất, kiến nghị của đoàn viên công đoàn góp phần ổn định tình hình trong đơn vị. Ban Chấp hành Công đoàn Viện đã chủ động, tích cực nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ổn định tư tưởng của công đoàn viên để cùng đồng lòng, chung sức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn mà Văn phòng Bộ được giao phó.
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Viện Đào tạo Quốc tế, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 3 đồng chí: Bùi Thị Quỳnh Trang, Bùi Việt Thu, Đỗ Hạnh Nguyên và bầu 07 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Công đoàn Trường lần thứ XXVII.

Xin chúc mừng toàn thể Đại hội và các đồng chí có một nhiệm kỳ mới gặt hái được nhiều thành công lớn,chúc nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ luôn thuận buồn xuôi ngày càng phát triển hơn

1

1

1

1

1

1

1