Lễ kết nạp Đảng viên mới Chi bộ Viện Đào tạo Quốc tế

Chiều ngày 25/04/2022, Chi bộ Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho quần chúng ưu tú Nguyễn Phương Thùy.

Tại buổi Lễ, đồng chí Trần Kiều Trang - Bí thư Chi bộ đã công bố và trao Quyết định kết nạp đảng viên cho Đảng viên mới kết nạp, đồng thời cũng nêu rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người đảng viên, phân công đảng viên chính thức giúp đỡ đảng viên dự bị.

Sau khi nhận Quyết định kết nạp Đảng viên, đứng dưới cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Phương Thùy – đảng viên mới đọc lời tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình xây dựng Chi bộ, Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh.

 Với niềm vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng cũng như xác định rõ vị trí, vai trò của người đảng viên, đồng chí đảng viên mới đã thể hiện sự quyết tâm tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên cũng như nhiệm vụ của đơn vị được chi bộ giao. Buổi lễ kết nạp đảng viên mới đã diễn ra trong không khí trang trọng và đúng Điều lệ Đảng.

Một số hình ảnh về Lễ kết nạp Đảng viên: 

knd1 

knd1 

knd1 

knd1