Tổ chức học ghép các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu, học kỳ 1 năm học 2022-2023

THÔNG BÁO

(V/v: Tổ chức học ghép các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu, học kỳ 1 năm học 2022-2023)

Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên các lớp cử nhân liên kết quốc tế hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu đại học, Viện Đào tạo quốc tế tiến hành tổ chức học ghép các học phần thuộc học kỳ 1 năm học 2022-2023. Kế hoạch cụ thể như sau:

- Thời gian thông báo thời khóa biểu kỳ 1 năm học 2022-2023: thời khóa biểu (TKB) học kỳ 1 các khóa 18, 19 sẽ được thông báo trên website chính thức của Viện Đào tác Quốc tế (http://dtqt.tmu.edu.vn/) vào ngày 03/06/2022.

- Thời gian nhận đơn đăng ký học ghép: Từ ngày 06/06 – 17/06/2022

- Thông báo danh sách sinh viên đăng ký học ghép: 16h ngày 20/06/2022

- Học phí: 890,680 đ/tín chỉ (tương đương 35 EUR/tín chỉ) (theo tỷ giá ngân hàng VCB lúc 15h30 ngày 24/05/2022)

Sinh viên nộp đơn đăng ký học ghép (theo mẫu) và học phí tại Ban Quản lý đào tạo - phòng T104 (Thầy Đức – SĐT: 036 356 4656).

Lưu ý:

- Sinh viên chủ động theo dõi TKB để đăng ký các học phần học ghép, đảm bảo lịch học các học phần đã đăng ký không bị trùng nhau;

 

Trân trọng thông báo!