Lịch thi lần 2 học kỳ 2 năm học 2019-2020 - Download tại đây

Thời khóa biểu tháng 8 các lớp ĐTQT khoá 15 - Download tại đây

Thời khóa biểu tháng 8 các lớp ĐTQT khoá 16 - Download tại đây

Thời khóa biểu học lại hè 2020 - Download tại đây

Được sự đồng ý của Ban Giám hiệu, căn cứ kế hoạch giảng dạy học kỳ III năm học 2019-2020 của nhà trường và tình hình dịch bệnh Covid – 19 tại Việt Nam đã cơ bản kiểm soát, Viện Hợp tác quốc tế thông báo kế hoạch giảng dạy/ học tập học kỳ III năm học 2019-2020 như sau:

Đối tượng giảng dạy: Sinh viên Cử nhân khóa 16

Thời gian: Từ 29/06/2020 đến 24/07/2020

Phương thức giảng dạy/ học tập: Tập trung tại trường.

Thời khóa biểu: Download tại đây

Trân trọng thông báo!

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 Cử nhân quốc tế khóa 15 - Download tại đây

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019-2020 Cử nhân quốc tế khóa 16 - Download tại đây