Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên Viện Hợp tác quốc tế trong quá trình thi học kỳ bằng hình thức online học kỳ 2 năm học 2020-2021.

1.Thời gian thi của mỗi học phần là 24 giờ tính từ thời điểm cán bộ coi thi (CBCT) bắt đầu phát đề thi (bao gồm cả thời gian làm bài thi và nộp bài thi).

2. Người học truy cập vào hệ thống học liệu trực tuyến của Thư viện Trường tại:

+ Địa chỉ: http://119.15.169.64:5552/.../wpid-wpid-collection-type...

+ Tên đăng nhập và mật khẩu là: Mã sinh viên viết in hoa

3. Đề thi...

Download tại đây

 

Download tại đây

 

Download tại đây

Ban Quản lý đào tạo, tuyển sinh và truyền thông - Viện Hợp tác quốc tế thông báo về kế hoạch tổ chức học lại, học ghép trong học kỳ 2 năm học 2020 – 2021 cho sinh viên các lớp cử nhân liên kết quốc tế như sau:

Danh mục các lớp học phần có thể học ghép:

1. Phương pháp nghiên cứu khoa học
2. Tiếng Pháp 4
3. Tiếng Anh 4
4. Tiếng Pháp giao tiếp (ngoại ngữ 2)
5. Tiếng Anh 2
6. Tiếng Pháp 2
7. Nhập môn tài chính tiền tệ
8. Luật kinh tế 1
9. Quản trị nhóm làm việc
10. Tâm lý quản trị kinh doanh
11. Quản trị nhân lực căn bản (Tiếng Anh)
12. Quản trị nhân lực căn bản (Tiếng Pháp)
13. Quản trị...