Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của chi bộ Viện Đào tạo Quốc tế.

Sáng ngày 12/10/2022 đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho các quần chúng ưu tú. Trong đó gồm có đồng chí Nguyễn Thị Phương Linh và đồng chí Dương Ngọc Bích. Đây đều là những quần chúng có nhiều hoạt động, học tập tốt , hoàn thành xuất xắc các nhiệm vụ được giao. Trong không khí trang nghiêm, các quần chúng ưu tú đã đọc lời thề tuyên thệ và hứa sẽ tiếp tục phấn đấu xứng đáng là một người Đảng viên gương mẫu, đóng góp sức mình thực hiện tốt nhiệm vụ được giao tại Chi bộ.

Tại Lễ kết nạp Đảng viên mới, thay mặt Bí thư Chi bộ Viện Đào tạo Quốc tế đồng chí Kim Hoàng Giang phó Bí thư Chi bộ đã trao Quyết định kết nạp Đảng viên cho các quần chúng ưu tú, đồng thời giao nhiệm vụ cho các Đảng viên mới tích cực rèn luyện, nâng cao học tập, phẩm chất chính trị, đạo đức Cách mạng, thực hiện đúng trách nhiệm và nghĩa vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời cũng bày tỏ mong muốn các Đảng viên mới cần tiếp tục giữ gìn phẩm chất đạo đức, nhiệt tình trách nhiệm trong công tác, phát huy năng lực để cùng tập thể cán bộ Đảng viên Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng phát triển.

Lễ kết nạp Đảng viên cũng là nguồn động lực cho các đoàn viên, quần chúng ưu tú khác tiếp tục phấn đấu noi theo, đó cũng chính là một trong những tiêu chí hàng đầu mà Chi bộ đặt ra với mong muốn ngày càng có nhiều quần chúng ưu tú được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.

ketnapdang1

ketnapdang2

ketnapdang3

ketnapdang-tapthe