Chiều ngày 02/04/2022, tại Viện Đào tạo Quốc tế tổ chức đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022-2024.
Đại hội nhằm tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ 2022-2024; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của Đại hội Đoàn Viện Đào tạo Quốc tế; bầu Ban chấp hành Liên chi đoàn nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn cấp trên.
Trong nhiệm kỳ vừa qua, tập thể Liên chi đoàn Viện Đào tạo Quốc tế đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động triển khai, thực hiện toàn diện, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Liên chi đoàn Viện Đào tạo Quốc tế nhiệm kỳ 2020 – 2022. Liên chi đoàn đã tham gia thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, đa dạng; công tác giáo dục, nêu cao vai trò, trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi đoàn viên đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển nhà trường được chú trọng; công tác giáo dục nâng cao nhận thức, năng lực về khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên cũng như công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho đoàn viên, thanh niên được triển khai hiệu quả. Mặc dù được diễn ra trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng không ảnh hưởng đến tinh thần hoạt động và nhiệt huyết của các đoàn viên thanh niên thuộc Liên chi đoàn.
Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Liên chi đoàn Viện Đào tạo Quốc tế đổi mới, khởi nghiệp, và hội nhập”, Đại hội đại biểu Liên chi đoàn Viện Đào tạo Quốc tế nhiệm kỳ 2022 – 2024 đã xác định một số chỉ tiêu trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác Đoàn, cụ thể: 100% đoàn viên, thanh niên được học tập, quán triệt các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, định hướng, tầm nhìn chiến lược của nhà trường và Nghị quyết của Đoàn.
Đại hội đại biểu Liên chi đoàn Viện Đào tạo Quốc tế nhiệm kỳ 2022 – 2024 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, các đại biểu tham dự Đại hội đã thông qua nghị quyết, và giao cho Ban Chấp hành khóa mới thực hiện các nội dung hoạt động, chỉ tiêu phấn đấu cơ bản trong nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Một số hình ảnh trong đại hội Liên chi đoàn:

4A4D8E3F-987C-4938-81B6-83071A42BD6F

BD8AD5D6-E632-491A-83E6-BBEA9BBD1ED7

z3317523010329 19c11ec87adf1dded2e6e4d615dba328-min

nh-ba-bn-ngoi-min