Giới thiệu Cử nhân Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm liên kết với trường ĐH Toulon

Giới thiệu chung
Chương trình Cử nhân quốc tế ngành “Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm” liên kết với trường Đại học Toulon, Cộng hoà Pháp giúp sinh viên phát triển một nền tảng hiểu biết cơ bản, vững chắc về kinh tế, tài chính, cùng hệ thống kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kinh doanh ngân hàng, bảo hiểm, phân tích tài chính, đầu tư... Dù trong bối cảnh nào của nền kinh tế, đây vẫn là ngành nghề quan trọng với các cơ hội việc làm rộng mở ở nhiều vị trí, vai trò khác nhau. Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm công việc chuyên môn tại các ngân hàng, công ty bảo hiểm, các định chế tài chính hay vị trí tài chính, kế toán tại các doanh nghiệp thông thường.

Chương trình được thực hiện bởi đội ngũ giảng viên hàng đầu của trường Đại học Thương mại và giảng viên nước ngoài của trường Đại học Toulon, kết thúc chương trình sinh viên được nhận bằng Cử nhân do trường Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp cấp.
Đối tác
Trường Đại học Toulon được thành lập vào ngày 22/2/1979 theo Nghị định số 79-150 của Chính phủ Pháp. Trường có 05 cơ sở đào tạo với hơn 9000 sinh viên, gần 500 giảng viên trong đó có 264 nhà nghiên cứu và giảng viên – nhà nghiên cứu, 1500 giảng viên bên ngoài mỗi năm, hơn 280 cán bộ hành chính, kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ và y tế. Trường là đơn vị đào tạo công lập đa ngành với 10 khoa, gần 100 chương trình đào tạo ở 04 lĩnh vực: luật kinh tế quản trị, khoa học công nghệ y tế, nghệ thuật văn học ngôn ngữ, khoa học xã hội và nhân văn.

cn20

Bên cạnh đó, trường có 15 viện nghiên cứu trong đó có 9 viện nghiên cứu về khoa học công nghệ và 6 viện nghiên cứu về khoa học nhân văn và xã hội, 1 viện đào tạo sau đại học. Kể tử hơn 10 năm nay, Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Toulon đã trở thành đối tác truyền thống với nhiều chương trình liên kết được triển khai có hiệu quả.
Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đạt đủ các điều kiện sau:
- Tốt nghiệp THPT
- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định tuyển sinh của Trường Đại học Thương mại: 18 điểm/ 3 môn thi tốt nghiệp.
Phương thức xét tuyển: Ưu tiên thí sinh đăng ký trước được xét tuyển trước cho đến đủ chỉ tiêu.
Thời gian đào tạo: 3 năm. Trong đó, năm thứ nhất và năm thứ hai, sinh viên sẽ được đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm được lựa chọn của Trường Đại học Thương mại giảng dạy và song song học tiếng Anh từ kiến thức cơ bản. Năm thứ 3, sinh viên sẽ được các giảng viên của trường đối tác nước ngoài sang Trường Đại học Thương mại giảng dạy và cán bộ thực tế hướng dẫn tại doanh nghiệp thực tập.
Học phí: 7.000 Euro/ khoá (3 năm) tương đương khoảng 6,1 triệu đồng/tháng.

cn21

Chương trình học:
2 năm đầu:
Sinh viên học chương trình đào tạo quốc tế bậc đại học tại Đại học Thương mại.

Chương trình chung năm thứ 1 và thứ 2 dành cho đào tạo liên kết tại Đại học Thương mại

STT.

 

Số tín chỉ Việt Nam

1

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

1.1. 

Các học phần bắt buộc

37

1

Pháp luật đại cương 

2

2

Toán cao cấp 1

2

3

Lý thuyết xác suất và thống kê toán 

3

4

Tin học đại cương

3

5

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

6

Tiếng Anh 1

11

7

Tiếng Anh 2

11

8

Ngoại ngữ 2 giao tiếp

3

1.2.

Các học phần tự chọn

2

 

Chọn 2 TC trong các HP sau:

 

1

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

2

Xã hội học đại cương

2

2

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

2.1.

Kiến thức cơ sở ngành

 

2.1.1.

Các học phần bắt buộc

57

1

Kinh tế vi mô 1

3

2

Kinh tế vĩ mô 1

3

3

Quản trị học

3

4

Marketing căn bản

3

5

Nguyên lý kế toán  

3

6

Nhập môn Tài chính tiền tệ

3

7

Luật kinh tế 1

3

8

Quản trị tài chính

3

9

Quản trị marketing 1

3

10

Quản trị nhân lực căn bản *

3

11

Quản trị chiến lược *

3

12

Quản trị nhóm làm việc

2

13

Tiếng Anh 3

11

14

Tiếng Anh 4

11

2.1.2. 

Các học phần tự chọn

5

 

Chọn 5 TC trong các HP sau:

 

1

Thương mại điện tử căn bản

3

2

Kế toán ngân hàng

3

3

Tâm lý quản trị kinh doanh

2

4

Kinh tế doanh nghiệp

2

 

Tổng

101

Số tín chỉ tích lũy sau 2 năm đầu tiên tương đương với 120 tín chỉ châu Âu.
* Các môn giảng dạy bằng tiếng Anh.

 cn22

Năm thứ 3:
Sinh viên học chương trình đào tạo Cử nhân quốc tế ngành “Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm” của Đại học Toulon.

Mã số

Tên môn học

Số tín chỉ

UE 01

Hoàn chỉnh kiến thức

6

 

Giới thiệu chung về các sản phẩm ngân hàng

2

 

Quản trị ứng dụng

2

 

Quy định pháp luật về các tổ chức tài chính

2

UE02

Đào tạo kỹ năng nghề nghiệp và cá nhân

9

 

Kỹ năng giao tiếp

1

 

Tiếng Anh Tài chính – Ngân hàng

2

 

Quản trị dự án

2

 

Môi trường ngân hàng và bảo hiểm

2

 

Toán tài chính

1

 

Hướng nghiệp

1

UE 03

Chiến lược tiếp cận khách hàng

13

 

Môi trường kinh tế - tài chính

2

 

Quản trị rủi ro

2

 

Marketing ngân hàng

2

 

Đàm phán thương mại và bán hàng

3

 

Quan hệ khách hàng đa kênh/Self banking

2

 

Quan hệ liên cá nhân - quản lý xung đột

2

UE05

Môi trường ngân hàng – bảo hiểm và thị trường tài chính

12

 

Phân phối tín dụng cá nhân

2

 

Các loại hình bảo hiểm cá nhân : bảo hiểm tai nạn, y tế, tử vong, thương tật

1

 

Quản lý danh mục khách hàng cá nhân

1

 

Bảo hiểm nhân thọ : quy định về thuế và kiến thức về sản phẩm

2

 

Bảo hiểm dân sự ô tô, nhà ở

2

 

Thuế thu nhập cá nhân

1

 

Luật ngân hàng và luật thương mại

2

 

Các giải pháp tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân

1

UE06

Đánh giá của doanh nghiệp thực tập

10

 

Thực tập

10

UE7

Dự án có hướng dẫn

10

 

Dự án có hướng dẫn

10

TỔNG

60

Liên hệ:  Viện Đào tạo quốc tế, Phòng T109, Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Hotline: 0333576263 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Zalo: Viện Đào tạo quốc tế - ĐH Thương mại

Cổng đăng ký trực tuyến: BẤM VÀO ĐÂY