Giới thiệu Cử nhân Quản trị nguồn nhân lực liên kết với trường ĐH Toulon

Giới thiệu chung

Con người là nguồn lực quan trọng, cũng là nòng cốt, trung tâm của sự phát triển của mỗi tổ chức, doanh nghiệp. Do đó, công tác quản trị nhân sự trong tổ chức đòi hỏi phải có một bộ phận chuyên trách, có khả năng chuyên môn và tố chất phù hợp. Chương trình đào tạo Cử nhân quốc tế ngành “Quản trị tổ chức”, chuyên ngành “Quản trị nguồn nhân lực” của Trường Đại học Thương mại

liên kết với Đại học Toulon, Cộng hoà Pháp được xây dựng nhằm phát triển năng lực và sự sẵn sàng của người học cho sự nghiệp quản lý và phát triển con người đầy tiềm năng tại bất kỳ mô hình tổ chức nào. Nội dung chương trình được thiết kế chặt chẽ bao gồm các khía cạnh về quản lý con người trong tổ chức, như tuyển dụng, phát triển nhân sự, quản lý năng lực trong tổ chức, luật lao động và quản trị nhân sự…, bên cạnh đó là các kiến thức nền tảng quan trọng về quản trị tổ chức, truyền thông...

Chương trình được thực hiện bởi đội ngũ giảng viên hàng đầu của trường Đại học Thương mại và giảng viên nước ngoài của trường Đại học Toulon, kết thúc chương trình sinh viên được nhận bằng Cử nhân do trường Đại học Toulon, Cộng hòa Pháp cấp.
Đối tác
Trường Đại học Toulon được thành lập vào ngày 22/2/1979 theo Nghị định số 79-150 của Chính phủ Pháp. Trường có 05 cơ sở đào tạo với hơn 9000 sinh viên, gần 500 giảng viên trong đó có 264 nhà nghiên cứu và giảng viên – nhà nghiên cứu, 1500 giảng viên bên ngoài mỗi năm, hơn 280 cán bộ hành chính, kỹ thuật viên, nhân viên phục vụ và y tế. Trường là đơn vị đào tạo công lập đa ngành với 10 khoa, gần 100 chương trình đào tạo ở 04 lĩnh vực: luật kinh tế quản trị, khoa học công nghệ y tế, nghệ thuật văn học ngôn ngữ, khoa học xã hội và nhân văn.

cn4

Bên cạnh đó, trường có 15 viện nghiên cứu trong đó có 9 viện nghiên cứu về khoa học công nghệ và 6 viện nghiên cứu về khoa học nhân văn và xã hội, 1 viện đào tạo sau đại học. Kể tử hơn 10 năm nay, Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Toulon đã trở thành đối tác truyền thống với nhiều chương trình liên kết được triển khai có hiệu quả.

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đạt đủ các điều kiện sau:

- Tốt nghiệp THPT

- Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định tuyển sinh của Trường Đại học Thương mại: 18 điểm/ 3 môn thi tốt nghiệp.

Phương thức xét tuyển: Ưu tiên thí sinh đăng ký trước được xét tuyển trước cho đến đủ chỉ tiêu.

Thời gian đào tạo: 3 năm. Trong đó, năm thứ nhất và năm thứ 2, sinh viên sẽ được đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm được lựa chọn của Trường Đại học Thương mại giảng dạy và song song học tiếng Anh từ kiến thức cơ bản. Năm thứ 3, sinh viên sẽ được các giảng viên của trường đối tác nước ngoài sang Trường Đại học Thương mại giảng dạy và cán bộ thực tế hướng dẫn tại doanh nghiệp thực tập.

Học phí: 7.000 Euro/ khoá (3 năm) tương đương khoảng 6,1 triệu đồng/tháng.

cn5

Chương trình học

2 năm đầu: 

Sinh viên học chương trình đào tạo quốc tế bậc đại học tại Đại học Thương mại.

Chương trình chung năm thứ 1 và thứ 2 dành cho đào tạo liên kết tại Đại học Thương mại

STT.

 

Số tín chỉ Việt Nam

1

KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

 

1.1.

Các học phần bắt buộc

37

1

Pháp luật đại cương

2

2

Toán cao cấp 1

2

3

Lý thuyết xác suất và thống kê toán

3

4

Tin học đại cương

3

5

Phương pháp nghiên cứu khoa học

2

6

Tiếng Anh 1

11

7

Tiếng Anh 2

11

8

Ngoại ngữ 2 giao tiếp

3

1.2.

Các học phần tự chọn

2

 

Chọn 2 TC trong các HP sau:

 

1

Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

2

Xã hội học đại cương

2

2

KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

 

2.1.

Kiến thức cơ sở ngành

 

2.1.1.

Các học phần bắt buộc

57

1

Kinh tế vi mô 1

3

2

Kinh tế vĩ mô 1

3

3

Quản trị học

3

4

Marketing căn bản

3

5

Nguyên lý kế toán 

3

6

Nhập môn Tài chính tiền tệ

3

7

Luật kinh tế 1

3

8

Quản trị tài chính

3

9

Quản trị marketing 1

3

10

Quản trị nhân lực căn bản *

3

11

Quản trị chiến lược *

3

12

Quản trị nhóm làm việc

2

13

Tiếng Anh 3

11

14

Tiếng Anh 4

11

2.1.2.

Các học phần tự chọn

5

 

Chọn 5 TC trong các HP sau:

 

1

Thương mại điện tử căn bản

3

2

Kế toán ngân hàng

3

3

Tâm lý quản trị kinh doanh

2

4

Kinh tế doanh nghiệp

2

 

Tổng

101

Số tín chỉ tích lũy sau 2 năm đầu tiên tương đương với 120 tín chỉ châu Âu.

* Các môn giảng dạy bằng tiếng Anh.

cn6

Năm thứ 3:
Sinh viên học chương trình đào tạo Cử nhân quốc tế ngành “Quản trị tổ chức, chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực” của Đại học Toulon.

Tên môn học

Số tín chỉ ECTS

Học phần nhập môn và giới thiệu chương trình

 

Học phần: Môi trường hoạt động của tổ chức

12

Môi trường pháp lý

 

Quản trị chiến lược và kinh tế tri thức

 

Môi trường tài chính – kế toán

 

Môi trường kinh tế và thị trường việc làm

 

Học phần: Truyền thông trong tổ chức

12

Tiếng Anh chuyên ngành

 

Truyền thông nội bộ

 

Truyền thông bên ngoài

 

Công nghệ thông tin và truyền thông

 

Học phần: Quản trị tổ chức

12

Quy trình và công cụ quản trị dự án

 

Quản trị nhóm

 

Các công cụ công nghệ thông tin ứng dụng trong quản trị

 

Trò chơi doanh nghiệp

 

Chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực

12

Phát triển nhân lực

 

Quy trình xây dựng dự án phát triển nhân lực

 

Luật quan hệ lao động và quản trị nhân sự

 

Quản trị nhân lực

 

Dự án có hướng dẫn

6

Thực tập

6

Liên hệ:  Viện Đào tạo quốc tế, Phòng T109, Trường Đại học Thương mại, 79 Hồ Tùng Mậu, Hà Nội. Hotline: 0333576263 Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook: Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Thương mại

Zalo: Viện Đào tạo quốc tế - ĐH Thương mại

Cổng đăng ký trực tuyến: BẤM VÀO ĐÂY