Tổ chức học lại đợt 1 năm học 2018 - 2019

Khoa Đào tạo quốc tế thông báo về Kế hoạch tổ chức học lại tự nguyện đợt 1 và thi cho các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu trong năm học 2018 - 2019 như sau:

Đối tượng: Sinh viên các lớp CNTH, LK từ khóa 13 trở về trước.

Thời gian học và thi: dự kiến từ 29/10/2018 đến 15/12/2018.

Lịch đăng ký:

Ngày 12/10 - 19/10/2018: sinh viên nộp đơn đăng ký (Download tại đây) và học phí học lại (tương đương 25EUR/1TC) tại Văn phòng Khoa ĐTQT - phòng T102; tỷ giá thu theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng ngoại thương Vietcombank ngày 12/10/2018 (1 EUR = 27.099 VNĐ)

Lưu ý: Khoa ĐTQT chỉ tiếp nhận đơn đăng ký và học phí học lại theo đúng thời gian đã nêu trên và chỉ tổ chức học lại cho các sinh viên nộp đơn đăng ký và học phí theo đúng thời gian đã nêu.

Ngày 29/10/2018: Khoa ĐTQT sẽ đăng tải danh sách học lại tự nguyện và lịch học, lịch thi của các lớp học lại tự nguyện lên website: dtqt.tmu.edu.vn;

Sinh viên đi học, thi theo danh sách và lịch học, lịch thi đã đăng tải trên website của Khoa.

 

Trân trọng thông báo./.