Kế hoạch thi chuyển giai đoạn cho các lớp đại học liên kết quốc tế khóa 14

Căn cứ các quy định hiện hành và kế hoạch tổ chức kỳ thi chuyển giai đoạn lên năm thứ 3 của các trường đại học đối tác đối với các lớp đại học liên kết quốc tế Khóa 14 (khóa học 2017-2020), để đảm bảo các điều kiện cơ bản về ngoại ngữ, Khoa Đào tạo quốc tế đề nghị sinh viên các lớp CN14 tích cực ôn luyện và đăng ký thi lấy chứng chỉ tiếng Anh (đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) hoặc tiếng Pháp (đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp) Bậc 4 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc chứng chỉ ngoại ngữ B2 theo khung tham chiếu châu Âu hoặc chứng chỉ tương đương (IELTS 5.5, TOEIC 600, TOELF ibt 61, TCF 400, DELF B2...).

Yêu cầu cụ thể: sinh viên nộp 01 bản sao công chứng chứng chỉ ngoại ngữ còn giá trị sử dụng cho giáo viên chủ nhiệm lớp muộn nhất vào ngày 26/4/2019.

Lịch thi chuyển giai đoạn dự kiến như sau:

Lớp

Ngành, chuyên ngành,

trường đại học đối tác

Thời gian thi

chuyển giai đoạn

(Dự kiến)

CN14-Pháp

Quản trị các Tổ chức (đào tạo bằng tiếng Pháp) hoặc Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm (đào tạo bằng tiếng Pháp)

- Đại học Toulon

Đầu tháng 6/2018

(dự kiến)

CN14-DAA và

CN14-NSA

Quản trị các Tổ chức (đào tạo bằng tiếng Anh)

- Đại học Toulon

Giữa tháng 6/2018

(dự kiến)

CN14-TNA

Tài chinh - Ngân hàng - Bảo hiểm (đào tạo bằng tiếng Anh)

- Đại học Toulon

Giữa tháng 6/2018

(dự kiến)

CN14-NTA

Ngân hàng - Tài chính (đào tạo bằng tiếng Anh)

- Đại học Rouen

Đầu tháng 6/2018

(dự kiến)

CN14-MAR

Quản trị Marketing bán hàng (đào tạo bằng tiếng Anh)     - Đại học Lyon 3

Đầu tháng 6/2018

(dự kiến)

CN14-DLA

Quản trị du lịch (đào tạo bằng tiếng Anh) – Đại học Toulon

Giữa tháng 6/2018

(dự kiến)

Đối với sinh viên đăng ký du học Pháp

Trường hợp sinh viên không muốn hoặc không đủ điều kiện đi du học hoặc để đề phòng trường hợp sinh viên không được Đại sứ quán chấp nhận cấp visa, khoa Đào tạo quốc tế đề nghị toàn bộ sinh viên thuộc đối tượng trên làm đơn đăng ký dự thi chuyển giai đoạn vào năm thứ 3 lớp CN14 - Pháp (chọn 1 trong 2 ngành Quản trị các tổ chức hoặc Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm) kèm theo chứng chỉ ngoại ngữ trong thời hạn đã nêu trên.