Lịch khảo sát chất lượng đầu vào ngoại ngữ cử nhân khóa 15

Khoa Đào tạo quốc tế thông báo tới sinh viên hệ Cử nhân quốc tế khóa 15 kế hoạch lịch khảo sát chất lượng ngoại ngữ đầu vào và sinh hoạt lớp đầu khóa như sau:

Thời gian: Sáng thứ 2, ngày 10/09/2018.

TT

Chuyên ngành

Thời gian

Địa điểm

1

Quản trị du lịch và dịch vụ (Tiếng Anh)

8h00

Phòng học V703 &   V704 (theo danh sách dán ở cửa phòng)

2

Quản trị Marketing và bán hàng

8h00

Hội trường H1

3

Ngân hàng – Tài chính

8h00

Hội trường H1

4

Khởi nghiệp kinh doanh

8h00

Hội trường H1

5

Quản trị Marketing và phân phối

8h00

Phòng học G501

6

Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm

9h30

Hội trường H1

7

Quản trị tổ chức (Chuyên sâu Quản trị nhân sự)

9h30

Hội trường H1

8

Quản trị tổ chức (Chuyên sâu Quản trị dự án)

9h30

Hội trường H1

9

Quản trị du lịch và dịch vụ (Tiếng Pháp)

9h30

Hội trường H1