Khảo sát chất lượng chương trình đào tạo dành cho sinh viên khóa 50 tiếng Pháp Thương mại

Kính gửi: Sinh viên khóa 50 chuyên ngành Tiếng Pháp Thương mại

Với mục tiêu đào tạo sinh viên tốt nghiệp ra trường có đủ kiến thức, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp của thị trường lao động, Trường ĐH Thương Mại triển khai việc khảo sát ý kiến phản hồi của người học về chương trình đào tạo (CTĐT) của ngành/ chuyên ngành vừa học. Nhà trường rất mong người học cung cấp thông tin theo các nội dung dưới đây bằng cách đánh dấu vào ô phù hợp hoặc điền thông tin vào các khoảng trống.

Nhà trường đảm bảo các thông tin cá nhân trong mẫu khảo sát hoàn toàn được bảo mật.

Link khảo sát tại đây:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScuzyv4-3ZuwtLD-o__8_IKHz7V6QZ6ZDzmE_hlSIw6hlohTA/viewform