Học bổng tham gia học tập và giao lưu tiếng Hán ngắn hạn tại Trung Quốc

Kính gửi:Sinh viên K53QT chuyên ngành tiếng Trung thương mại

Được sự đồng ý của Ban giám hiệu trường Đại học Thương mại và theo nội dung thư mời của Học viện Hồng Hà, Vân Nam, Trung Quốc tại Tờ trình ngày 25/10/2017 của Phòng Đối ngoại và truyền thông, Khoa Đào tạo quốc tế thông báo tới toàn thể sinh viên các lớp K53Q chương trình học tập ngắn hạn và giao lưu để nâng cao trình độ Tiếng Hán. Nội dung  cụ thể chương trình như sau:

- Số lượng:02 cán bộ giảng viên tiếng Trung và 14 sinh viên chuyên ngành tiếng Trung thương mại và có nguyện vọng tham gia chương trình.

- Thời gian: từ ngày 1 đến 15/12/2017.

- Kinh phí: Mọi kinh phí đi lại, ăn, ở và xin visa Trường Đại học Thương mại và Học viện Hồng Hà chi trả. Sinh viên tự túc kinh phí làm hộ chiếu và các chi phí cá nhân khác.

 - Thủ tục đăng ký:

Sinh viên làm đơn theo mẫu (Download tại đây) có ý kiến của phụ huynh và nộp cho Khoa Đào tạo quốc tế qua cô Giang, phòng 104 nhà D muộn nhất 10h sáng thứ 5, ngày 02/11/2017. Căn cứ số lượng sinh viên đăng ký, Khoa ĐTQT sẽ tổ chức kiểm tra trình độ tiếng Trung (dự kiến chiều ngày 03/11/2017, lịch và thời gian cụ thể sẽ thông báo sau). Danh sách sinh viên chính thức tham gia chương trình sẽ được thông báo muộn nhất ngày 07/11/2017.

Lưu ý: Sinh viên tham gia chương trình cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật 2 nước và các quy định của 2 Nhà trường trong suốt thời gian khóa học.

 

     TL/HIỆU TRƯỞNG

  TRƯỞNG KHOA ĐTQT

 

             (Đã ký)

 

PGS,TS NGUYỄN HOÀNG