Kế hoạch tổ chức học lại đợt 2 năm học 2016 - 2017

Kế hoạch tổ chức học lại đợt 2 năm học 2016 - 2017

 

Khoa Đào tạo quốc tế thông báo về kế hoạch tổ chức học lại đợt 2 cho các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu trong năm học 2016 - 2017 như sau:

Đối tượng: Sinh viên các lớp CNTH, LK .

Thời gian học và thi: dự kiến từ 20/3/2017 đến 12/6/2017

Kế hoạch chi tiết:

- Ngày 27/02/2017: Khoa ĐTQT thông báo tới sinh viên kế hoạch tổ chức học lại tự nguyện,  đơn đăng ký học lại tự nguyện;

- Ngày 27/02 - 10/03/2017: sinh viên nộp đơn đăng ký(Download tại đây) và học phí học lại (25EUR/1TC) tại Văn phòng Khoa ĐTQT - phòng D106; tỷ giá thu theo tỷ giá bán ra của Ngân hàng ngoại thương Vietcombank ngày 24/02/2017 (1 EUR = 24.234 VNĐ)

  • Lưu ý: Khoa ĐTQT chỉ tiếp nhận đơn đăng ký và học phí học lại theo đúng thời gian đã nêu trên; và chỉ tố chức học lại cho các sinh viên nộp đơn đăng ký và học phí theo đúng thời gian đã nêu.
  • Ngày 20/3/2017: Khoa ĐTQT sẽ đăng tải danh sách học lại và lịch học, lịch thi của các lớp học lại lên website dtqt.vcu.edu.vn;

Sinh viên đi học, thi theo danh sách và lịch học, lịch thi đã đăng tải trên website của Khoa.

 

 

Trân trọng thông báo!