Thông báo kế hoạch thi chuyển giai đoạn 2017 (lần 2)

Thông báo (Lần 2)

(V/v: Kế hoạch thi chuyển giai đoạn cho sinh viên năm thứ 2 các lớp CNTH và LK)

 

Theo kế hoạch thi chuyển giai đoạn lên năm thứ 3 đó được Ban Giám hiệu phê duyệt, khoa Đào tạo quốc tế đề nghị sinh viên năm thứ 2 các lớp Cử nhân thực hành (CNTH) và Liên kết (LK) khẩn trương ôn luyện thi, đăng ký thi và phải nộp cho giáo viên chủ nhiệm chứng chỉ ngoại ngữ tương đương TCF 330 (đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp), TOEIC 435 (đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh) muộn nhất vào ngày 26/04/2017 (trong giờ hành chính).

Chú ý: sau khi tốt nghiệp, nếu sinh viên có nhu cầu xin giấy xác nhận văn bằng của Cục Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục - Bộ GD&ĐT thì cần phải có chứng chỉ ngoại ngữ TCF 400 hoặc DELF B2 (đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Pháp), IELTS 5.5 hoặc TOEFL 500 (đối với chương trình đào tạo bằng tiếng Anh)  

Khoa Đào tạo quốc tế trân trọng thông báo tới toàn thể phụ huynh và sinh viên năm thứ 2 các lớp CNTH và LK kế hoạch thi chuyển giai đoạn như sau:

 

Lớp

Chuyên ngành và

trường đại học đối tác

Thời gian thi

chuyển giai đoạn

(Dự kiến)

Hội đồng chấm thi

chuyển giai đoạn

(Dự kiến)

CNTH-PHÁP12

QTDA & QTNS (t.Pháp)

- ĐH Toulon

5/ 6/ => 9/6/2017

(dự kiến)

Thầy Andrộ Kronenberger

Thầy NguyễnHoàng

CNTH-DAA12

QTDA và QTNS (t.Anh)

- ĐH Toulon

5/ 6/ => 16/6/2017

(dự kiến)

Thầy Pascal Gines

Cô Trần Kiều Trang

CNTH-TNA10

TC-NH-BH (t.Anh)

- ĐH Toulon

12/6 => 17/6/2017

 (dự kiến)

Cô Marie Josée Cambreling

Cô Daphnộ Duvernay

Thầy PhạmTuấn Anh

Cô Trần Kiều Trang

CNTH-NTA10

Ngân hàng –Tài chính (t.Anh) - ĐH Rouen

5/6 => 9/6/2017

(dự kiến)

Cô Sonia Ledunois

Cô Trần Kiều Trang

CNTH-MAR9

Quản trị Marketing bán(t.Anh) - ĐH Lyon 3

10/6 => 15/6/2017

 (dự kiến)

Cô Corinne Montoya

Thầy Nguyễn Hoàng   

 

Đối với sinh viên lớp Liên kết Pháp và Liên kết Anh

Trường hợp sinh viên không muốn hoặc không đủ điều kiện đi du học hoặc để đề phòng trường hợp sinh viên không được Đại sứ quán chấp nhận cấp visa, khoa Đào tạo quốc tế đề nghị toàn bộ sinh viên thuộc đối tượng trên làm đơn đăng ký dự thi chuyển giai đoạn vào năm thứ 3 của 1 trong 2 lớp CNTH (theo mẫu) và nộp cho GVCN muộn nhất ngày 26/04/2017, cụ thể như sau:

-    Lớp LKP9 đăng ký vào lớp CNTH -DAF12

-     Lớp LKA9 đăng ký vào lớp CNTH -TNA10.

 

                                                                                      TL. Hiệu trưởng

Trưởng khoa Đào tạo quốc tế

                                                                                          (Đã ký)

                                                                                               PGS.TS. NguyễnHoàng

 

Download tại đây