Thông báo Miễn học và không thu học phí các học phần ngoại ngữ HK1 năm học 2024-2025 đối với sinh viên CNQT Khóa 20

THÔNG BÁO

(V/v:  Miễn học và không thu học phí các học phần ngoại ngữ HK1 năm học 2024-2025 đối với sinh viên CNQT Khóa 20)

Căn cứ các Quyết định số 1745/QĐ-ĐHTM ngày 13/10/2022; số 856/QĐ-ĐHTM ngày 23/05/2023 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về miễn học và không thu học phí các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo 2 năm đầu hệ liên kết quốc tế trình độ đại học, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch xét miễn học và không thu học phí các học phần ngoại ngữ tổ chức giảng dạy trong HK1 năm học 2024-2025 đối với sinh viên các lớp Cử nhân quốc tế Khóa 20 như sau:

1. Các học phần xét miễn học và không thu học phí HK1 2024-2025 (Khóa 20) bao gồm:

Xét miễn học và không thu học phí với các học phần Tiếng Anh

Khung NLNN

Aptis 

ESOL

TOEFL iBT

IELTS

TOEIC

Cambridge

Học phần được miễn

Từ Bậc 4 trở lên

B2

Từ 72 trở lên

Từ 5.5 trở lên

Nghe (400-489); 

Đọc (385-454)

Nói (160-179); 

Viết (150-179)

 

B2 First 

(160-179)

Developing English 1;

Developing English 2;

Tiếng Anh giao tiếp 2

Xét miễn học và không thu học phí với các học phần Tiếng Trung

HSK

Học phần được miễn

Cấp 4

Tiếng Trung 3 

2. Thời hạn tiếp nhận Đơn xin miễn học và không thu học phí các học phần ngoại ngữ và Chứng chỉ ngoại ngữ: trước 16h00 ngày 14/06/2024
3. Địa điểm tiếp nhận: Nhà T phòng 104, Ban Quản lý Đào tạo, Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Thương mại (Thầy Hoàng Đức Việt)
4. Yêu cầu:

​​- Sinh viên nộp hai bản sao công chứng Chứng chỉ ngoại ngữ kèm theo Đơn xin miễn học và không thu học phí các học phần ngoại ngữ (theo mẫu)

- Chứng chỉ còn hiệu lực tính đến ngày xét miễn (14/06/2024). 

- Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của chứng chỉ đã nộp để xét miễn học và không thu học phí các học phần ngoại ngữ. 

Lưu ý: Chỉ tiếp nhận Chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu, không nhận Giấy xác nhận kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc xác nhận kết quả trực tuyến./.

 

Trân trọng thông báo!

​​​​