Thông báo sinh viên chưa đóng học phí HK1 2023-2024

THÔNG BÁO

V/v sinh viên chưa đóng học phí HK1 2023 - 2024

 

Đã quá thời hạn đóng học phí học kì 1 năm học 2023 - 2024 và sinh viên đã có lịch thi hết học phần cuối kì, tuy nhiên đến nay vẫn còn một số sinh viên khóa 19 hệ liên kết quốc tế chưa đóng học phí học kì 1 năm học 2023 - 2024 (danh sách kèm theo).

Viện Đào tạo quốc tế - trường Đại học Thương mại thông báo:

Tất cả những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo phải đóng học phí muộn nhất ngày 06/11/2023

Sau thời hạn trên mà sinh viên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí hoặc đóng muộn, sinh viên sẽ không được dự thi hết học phần học kì 1 nămhọc 2022 - 2023