Thông báo miễn học và miễn học phí các học phần ngoại ngữ đối với sinh viên Cử nhân Quốc tế

THÔNG BÁO

(V/v:  Miễn học và miễn học phí các học phần ngoại ngữ đối với sinh viên CNQT)

 

Căn cứ Quyết định số 1402/QĐ-ĐHTM ngày 01/12/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về Quy định miễn học, miễn học phí các học phần ngoại ngữ trong CTĐT hai năm đầu hệ LKQT trình độ đại học; căn cứ Quyết định số 1745/QĐ-ĐHTM ngày 13/10/2022 về việc sửa đổi, bổ sung 1 số điều về quy định về miễn học và không thu học phí các học phần ngoại ngữ trong CTĐT hainăm đầu hệ LKQT trình độ đại học; căn cứ Quyết định số 856/QĐ-ĐHTM ngày 23/05/2023 về việc sửa đổi, bổ sung quy định về miễn học và không thu học phí các học phần ngoại ngữ trong chương trình đào tạo 2 năm đầu hệ liên kết quốc tế trình độ đại học, Viện Đào tạo Quốc tế thông báo kế hoạch xét miễn học và miễn học phí các học phần ngoại ngữ đối với sinh viên các lớp Cử nhân quốc tế Khóa 18, 19, 20 và các khóa cũ như sau:

1. Các học phần xét miễn học, miễn học phí bao gồm:

Xét miễn học, miễn học phí với các học phần Tiếng Anh

 

 IMG 2725

 

Xét miễn học, miễn học phí với các học phần Tiếng Pháp 

IMG 2727 

Xét miễn học, miễn học phí với các học phần Tiếng Trung 

IMG 2726 

2. Thời hạn tiếp nhận Đơn xin miễn học, miễn học phí các học phần ngoại ngữ và Chứng chỉ ngoại ngữ: trước 16h00 ngày 24/11/2023
3. Địa điểm tiếp nhận: Nhà T phòng 104, Ban Quản lý Đào tạo, Viện Đào tạo Quốc tế, Trường Đại học Thương mại (ThầHoàng Đức Việt)
4. Yêu cầu:

- Sinh viên nộp hai bản sao công chứng Chứng chỉ ngoại ngữ kèm theo Đơn xin miễn học, miễn học phí (theo mẫu)

Chứng chỉ còn hiệu lựtính đến ngày xét miễn (24/11/2023).

- Sinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của chứng chỉ đã nộp để xét miễn học, miễn học phí các học phần ngoại ngữ. 

 

Lưu ý: Chỉ tiếp nhận Chứng chỉ ngoại ngữ theo yêu cầu, không nhận Giấy xác nhận kết quả thi đánh giá năng lực ngoại ngữ hoặc xác nhận kết quả trực tuyến./.

 

 

 

Trân trọng thông báo!