THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI CHUYỂN GIAI ĐOẠN NĂM HỌC 2023-2024

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH THI CHUYỂN GIAI ĐOẠN 

NĂM HỌC 2023-2024

 

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2023-2024, Viện Đào tạo quốc tế thông báo đến toàn thể sinh viên các lớp Cử nhân quốc tế khóa 19 và sinh viên khóa cũ có nguyện vọng tham dự kỳ thi phỏng vấn chuyển giai đoạn năm học 2023-2024 như sau:

1.  Điều kiện dự thi phỏng vấn chuyển giai đoạn 

Tính đến thời điểm phỏng vấn, sinh viên đồng thời thỏa mãn 2 điều kiện sau:

Hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu bậc đại học trong khuôn khổ chương trình liên kết đào tạo quốc tế của trường Đại học Thương mại

- Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 4/6 trở lên, cụ thể:

  + Đối với các chương trình đào tạo bằng Tiếng Anh: Sinh viên có một trong các chứng chỉ tiếng Anh như sau:

a. Bậc 4/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do các cơ sở giáo dục đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép;

b. IELTS 5.5 trở lên do Hội đồng Anh hoặc IDP cấp (Không chấp nhận IELTS Indicator);

c. TOEFL ITP 500 trở lên do IIG Việt Nam cấp.

  + Đối với các chương trình đào tạo bằng Tiếng Pháp: Sinh viên có một trong các chứng chỉ tiếng Pháp như sau:

a. TCF 400 trở lên;

b. DELF B2 trở lên do Campus France cấp.

2. Hạn nộp chứng chỉ để phỏng vấn chuyển giai đoạn: 26/04/2024

3. Lưu ý

Viện Đào tạo quốc tế - Trường Đại học Thương mại sẽ tiến hành xác minh toàn bộ chứng chỉSinh viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp pháp, hợp lệ của chứng chỉ đã nộp.

Để chuẩn bị tốt cho kỳ thi chuyển giai đoạn lên năm thứ ba, đề nghị sinh viên thực hiện tốt quy định về học tập, thi cử; chủ động đăng ký học lại, học ghép đối với các học phần còn nợ trong chương trình đào tạo 2 năm đầu; tích cực ôn luyện, đăng ký thi chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định.