Thông báo nộp bản photo công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông

THÔNG BÁO

(V/v: Nộp bản photo công chứng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông)

Để hoàn tất hồ sơ sinh viên, Viện Đào tạo quốc tế, trường Đại học Thương mại thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 19 hệ liên kết quốc tế như sau:
- Khẩn trương nộp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (bản photo có công chứng) về văn phòng Viện Đào tạo quốc tế, trường Đại học Thương mại.
- Địa điểm nộp: phòng 108 nhà T (cô Tú Anh)
- Thời hạn nộp : Từ ngày 20/2/2023 tới ngày 20/3/2023.
Lưu ý: Những sinh viên không nộp sẽ không đủ điều kiện về hồ sơ sinh viên


Trân trọng thông báo !