Tổ chức học ghép các học phần thuộc chương trình đào tạo 2 năm đầu, học kỳ 2 năm học 2022-2023

Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên hệ cử nhân liên kết quốc tế hoàn thành chương trình đào tạo 2 năm đầu đại học, Viện Đào tạo quốc tế tiến hành tổ chức học
ghép các học phần thuộc học kỳ 2 năm học 2022-2023. Kế hoạch cụ thể như sau:
- Thời gian thông báo thời khóa biểu kỳ 2 năm học 2022-2023: thời khóa biểu (TKB) học kỳ 2 các khóa 18, 19 được thông báo trên website chính thức của Viện
Đào tạo quốc tế (Download tại đây).
- Thời gian nhận đơn đăng ký học ghép: Từ ngày 16/11 – 25/11/2022
- Thông báo danh sách sinh viên đăng ký học ghép: 10h ngày 29/11/2022
- Học phí: 919,100 đ/tín chỉ (tương đương 35 EUR/tín chỉ) (theo tỷ giá ngân hàng VCB ngày 15/11/2022) Sinh viên nộp đơn đăng ký học ghép (Download tại đây) và học phí tại Tổ hành chính văn phòng, Viện ĐTQT - phòng T108 (Cô Hiền – SĐT: 1900638595, nhánh 3).
Lưu ý:
- Sinh viên chủ động theo dõi TKB để đăng ký các học phần học ghép, đảm bảo lịch
học các học phần đã đăng ký không bị trùng nhau;
- Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu và phản ánh những sai lệch giữa thời khóa biểu chính thức trên web http://dangkydtqt.tmu.edu.vn và đơn đăng ký trước khi bắt đầu học kỳ ít nhất 1 tuần.
- Sinh viên có thể chuyển khoản học phí học ghép theo các thông tin sau:
+ Chủ TK: Trường Đại học Thương mại
+ Số TK: 8051 0813 678 6868
+ Ngân hàng: TMCP Nam Á - Chi nhánh Hà Nội
+ Nội dung: “Tên sinh viên, mã sinh viên, điện thoại” nộp học phí học ghép


Trân trọng thông báo!