Thông báo trả sách thư viện

Thông báo trả sách cho Thư viện

 

Căn cứ vào tình hình hoạt động của Thư viện;

Nhằm phục vụ cho nhu cầu đọc sách của người đọc, Thư viện TMU thông báo đến toàn thể bạn đọc về việc trả sách cho Thư viện như sau:

Bạn đọc hiện đang mượn sách của Thư viện nhanh chóng đến Thư viện để làm thủ tục trả sách.

Lưu ý: Bạn đọc không trả sách sẽ bị xử lý theo Nội quy Thư viện và Quy định của nhà Trường

Rất mong bạn đọc quan tâm thực hiện.

Danh sách sinh viên chưa trả sách : Download tại đây