Thông báo sinh viên chưa đóng học phí học kỳ 1 năm học 2022 - 2023

THÔNG BÁO

V/v sinh viên chưa đóng học phí HK1 2022 - 2023

Đã quá thời hạn đóng học phí học kì 1 năm học 2022 - 2023 và sinh viên đã có lịch thi hết học phần cuối kì, tuy nhiên đến nay vẫn còn một số sinh viên khóa 17 và khóa 18 hệ liên kết quốc tế chưa đóng học phí học kì 1 năm học 2022 - 2023 (danh sách kèm theo).
Viện Đào tạo quốc tế - trường Đại học Thương mại thông báo:
Tất cả những sinh viên có tên trong danh sách kèm theo phải đóng học phí muộn nhất ngày 14/11/2022.
Sau thời hạn trên mà sinh viên vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp học phí hoặc đóng muộn, sinh viên sẽ không được dự thi hết học phần học kì 1 năm 2022 - 2023

- Danh sách CN17 chưa đóng HK 1 22 - 23Download tại đây

Danh sách CN18 chưa đóng HK 1 22-23  - Download tại đây

 

T/L HIỆU TRƯỞNG
K.T VIỆN TRƯỞNG
THNV.PHÓ VIỆN TRƯỞNG
( Đã ký )

KIM HOÀNG GIANG